Výuční list se specializací na harvestoráka. 1 letá nástavba na učební a maturitní obory.

V denním čtyřletém studiu se žáci připravují na odborné práce spojené s prací lesního a mysliveckého hospodáře.

Absolventi získávají úplnou kvalifikaci vzdělaných odborníků v oblasti ochrany přírody a životního prostředí.

Je čtyřletý studijní obor, který v denním studiu poskytuje střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Zajišťuje střední vzdělání s výučním listem, ukončené závěrečnou zkouškou. Doba přípravy žáka trvá tři roky.

Naše lesnická škola nabízí tříleté studium, které je zakončené absolutoriem s právem používat titul DiS za jménem.

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru