Základní informace

  • 41-32-N/01 Lesnictví
  • 3 leté vyšší studium
  • Stipendium se neposkytuje.
  • Poplatek za studium činí 2.000 Kč za pololetí.

Přijímací řízení pro 1. kolo

  • 1. kolo přijímacího řízení - termín podání přihlášky do středy 31. 5. 2023
  • počet přijímaných studentů - minimálně 28
  • Přijímací zkouška se nekoná.

Kritéria přijímacího řízení

  • průměr z maturitního vysvědčení (max. 16 bodů)
  • odborná praxe v zemědělství a lesnictví (max. 5 bodů)
  • prokazatelný zájem o obor, například aktivní práce v zájmových organizacích v oborech, které jsou předmětem studia - myslivost, ochrana přírody, a jiné (max. 5 bodů)

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru