Ve dnech 9. – 10. 6. 2023 pořádá Česká lesnická akademie Trutnov 1. ročník výstavy s názvem ČESKÉ LESNICKÉ DNY, která je zaměřena na lesní techniku, potřeby související s myslivostí a lesnictvím, lesnické oblečení, odborné přednášky a další doprovodné aktivity.

Akce je pořádána v krásném prostředí Školního polesí. Naší snahou je přiblížit obor lesnictví široké veřejnosti s cílem zvýšit zájem mladé generace o studium lesnictví v rámci celé České republiky. Výstavy se zúčastní lesnické firmy, školy, správci, vlastníci lesů a zahraniční zástupci z lesnického sektoru.

Program

Pro děti bude připraven program zaměřený na lesní pedagogiku. Po celou dobu výstavy bude zajištěno občerstvení. Těšit se můžete také na doprovodný kulturní program. Hlavními body výstavy je výstava a ukázky lesní techniky, odborné přednášky a Lesní pedagogika.

Pátek 9. 6. 2023

V pátek je program zaměřen zejména na odbornou sféru, základní školy v rámci města Trutnova a blízkého okolí.

Sobota 10. 6. 2023

V sobotu je program zaměřen především na ostatní širokou veřejnost.

Odborné přednášky pro veřejnost

Místo konání: aula na Školním polesí
Datum konání: 9. 6. 2023
Čas konání: 10:10 – 16:30

Dopolední program

 • 10:00 – 10:10 ... Ing. Miloš Pochobradský - Úvodní slovo a zahájení semináře, ředitel školy (Ing. Říha, Ing. Škoda)
 • 10:10 – 10:40 ... ZOO Mgr. Jaroslav Hyánek - Safari národní kulturní památka.
 • 10:40 – 11:00 ... ČLA Trutnov - Ing. Mikuláš Říha – Co požaduje aplikační sféra po absolventech lesnických škol?
 • 11:00 – 11:30 ... ČLA Trutnov - Ing. Jan Téra – Progresivní metody školkařské výroby, kapacitní potřeby produkce sadebního materiálu v post kalamitním období.
 • 11:30 – 12:00 ... ČZU - Ing. Miloš Ježek, Ph.D. – Myslivecká věda v praxi a telemetrické sledování zvěře.
 • 12:00 – 12:30 ... ČIŽP – Přednáška zaměřená na činnost organizace.
 • 12:30 – 13:00 ... MENDELU - Doc. Dr. Ing. Kadavý – Je naše lesnictví trvale udržitelné?

Odpolední program

 • 14:00 – 14:30 ... Ing. Kaczmarczyk Stanisław Antoni - Lesy a lesnictví Polska.
 • 14:30 – 15:00 ... Ing. Aleš Škoda – Lesy a lesnictví Mongolska.
 • 15:00 – 15:30 ... Ing. Josef Drobný – Národní parky USA a ochrana přírody jiným pohledem.
 • 15:30 – 16:00 ... Ing. Jan Pradáč – Lesy a lesnictví v Gruzii.
 • 16:10 – 16:30 ... Ing. Miloš Pochobradský - Závěrečné slovo (Ing. Říha, Ing. Škoda)

Partneři

Hlavní partner akce jsou Lesy České republiky, s.p. a Město Trutnov. Záštitu nad akcí převzal ministr zemědělství Zdeněk Nekula Ministerstvo zemědělství. Akce se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka Královéhradecký kraj. Akce se koná pod záštitou Město Trutnov. Dalšími partnery akce jsou: Městské lesy Hradec Králové a.s.Serviscentrum Vysočina, s.r.o.REPAROSERVIS spol. s r.o.PinewoodKrkonošský národní park

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru