Vážení návštěvníci, vcházíte do městského parku, který byl založen v letech 1888 – 1890 na okraji tehdejšího městského centra. Park se rozkládá na ploše 4,02 ha na úbočí a návrší kopců zvaných Chmelnice (488 m n. m.), Janský vrch (508 m n. m.) a Šibeník (509m n. m.). Dolní část parku, která se nachází mezi budovami koncertní síně Bohuslava Martinů (bývalý evangelický kostel) a českou lesnickou akademií, je koncipována ve francouzském stylu. Zde můžete zhlédnout bustu trutnovského básníka a revolucionáře Uffo Horna (1817 – 1860), která původně zdobila trutnovské náměstí. Na tomto místě stával od 11. září 1932 protiválečný pomník Tanec smrti od významného trutnovského sochaře Emila Schwantnera (1890 – 1956). Vytvořil ho k uctění památky 334 trutnovských občanů, padlých v první světové válce. Sousoší, které Schwantner považoval za své vrcholné dílo, představuje tři o sebe opřené bojovníky, na je- jichž zádech tancuje smrtka a na flétnu píská melodii zániku. Toto protiválečné dílo bylo v roce 1942 fašisty odstraněno, roztaveno a použito na výrobu zbraní pro druhou světovou válku. Známá trutnovská akademická sochařka Paulina Skavova vytvořila věrnou kopii tohoto pomníku, který byl instalován v roce 2018 na prostranství několik metrů za bustou Uffo Horna.

Po ozdobném schodišti sejdeme ke kruhové fontáně o průměru 12,3 metrů, zbudované v roce 1903. Uprostřed fontány se pohodlně usadil trutnovský drak, který celých sto let (1792 – 1892) zdobil kašnu na trutnovském náměstí. Střední část parku, do které vás přivede malé kamenné schodiště, je upravena v anglickém slohu a volně přechází v lesopark s udržovanými pěšinkami, cestami, četnými lavičkami a altány, které vyzývají k příjemnému posezení. Na mohyle, vytvořené z araukaritů (zkamenělé dřevo), je v mramoru ztvárněn portrét básníka Schillera. O několik de- sítek metrů výše je vytvořena mohyla z granitových balvanů, které byly dovezeny až z krkonošského Obřího dolu. Na mohyle je připevněn portrét purkmistra dr. Flögla, který se zasloužil o založení parku.

V místech první vyhlídky v horní části parku dříve stávala dřevěná zahradní restaurace Zámeček, která však v roce 1957 do základů vyhořela. Nad touto terasou můžete navštívit druhou a třetí vyhlídku s malým altánem, odkud je úchvatný po- hled na panorama Krkonoš a na část města Trutnova. Odtud je již jen malý kousek na Janský vrch, kde byla v roce 1712 zbudována barokní kaple svatého Jana Křtitele, která je v letních měsících přístupna veřejnosti. Uvnitř lze kromě dochovaného barokního interiéru zhlédnout expozici k prusko-rakouské válce z roku 1866. V lesní části parku za prvním trutnovským vodojemem z roku 1902 je umístěn pomník k poctě básníka přírody Lönse od trutnovského sochaře Emila Schwantnera. Nad touto sochou se nachází veřejnosti oblíbený přírodní sportovní areál Paradráha. Zde je okolo malého hřiště zbudována z typizovaných trenažérů přírodní tělocvična, která je hojně využívána trutnovskými sportovci.

Park je však také význačným místem dendrologickým. Z původní výsadby 350 druhů dřevin z celého světa (z roku 1890) dnes roste jen několik málo vzrostlých jedinců. Za pozornost určitě stojí podívat se do levé horní části parku na jedli obrovskou (Abies grandis), která vyrostla do výšky 52 metrů a je zároveň nejvyšším jehličnatým stromem v trutnovském regionu. Společnost ji dělá borovice černá (Pinus nigra), která je vysoká 45,20m. V pravé horní části parku si můžete prohlédnout mohutný liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera) s výškou 31,80 m. U domova mládeže určitě ne- přehlédnete mohutnou douglasku tisolistou (Pseudotsuga menziessii) výšky 38m a vedle pistolové střelnice exoticky vyhlížející borovici žlutou – těžkou (Pinus ponderosa) vysokou 39,80 m.

Mnohé stromy z původní výsadby, zničené přírodními pohro- mami (větrné smrště, sníh a tuhé mrazy), ale i kůrovcem a dřevokaznými houbami, byly postupně nahrazovány novými, zdejším podmínkám přizpůsobivějšími druhy. Studenti a učitelé trutnovské české lesnické akademie opatřili dřeviny popisnými tabulkami a využívají prostory parku, zejména však přilehlé malé arboretum, k výuce odborných předmětů i k samostudiu. O parkovou zeleň, úpravy trávníků, cest a laviček, zdravotní stav dřevin a podobně, pečuje společnost Lesy a parky Trutnov, s.r.o., která usiluje o vytvoření příjemného kulturní- ho přírodního prostředí pro chvíle odpočinku. V prostorách městského parku a jeho okolí probíhaly ve dnech 27. a 28. června roku 1866 urputné prusko-rakouské boje. Tisíce mrtvých vojáků dnes již jen připomínají četné hromadné hroby a pomníky v okolí Janské kaple. Na nedalekém vrchu Šibeník byl v roce 1868 odhalen 17 metrů vysoký litinový pomník k poctě polního podmaršálka Gablenze, pod jehož vedením vojáci X. rakouského armádní- ho sboru na trutnovském bojišti zvítězili. Z Krakonošova náměstí vede přes park směrem na Starý Rokytník a dále ke Dvoru Králové přehledně značená naučná stezka s informačními tabulemi, kde se o těchto pohnutých událostech z roku 1866 dozvíte více. Vážení návštěvníci, přejeme Vám příjemný pobyt.

Autor článku: Milan Jiřišta - emeritní učitel předmětu Biologie

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru