Je čtyřletý studijní obor, který v denním studiu poskytuje střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Absolventi se uplatní jako operátoři harvestorů, řidiči vyvážecích traktorů, specialisti pro provoz lesních lanovek a ve funkcích středních technicko-hospodářských pracovníků v činnostech, které souvisejí s využíváním techniky a zajišťováním její provozní spolehlivosti. Uplatnění získají také jako výrobní mistři a technici ve výrobních organizacích, technici v dopravě, stavebních, servisních a obchodně ekonomických službách. Součástí studia je získání řidičského oprávnění na osobní a nákladní automobil, dále lyžařský kurz, sportovní kurz a zahraniční zájezd do evropských zemí. V mimoškolní činnosti mohou studenti navštěvovat různé zájmové kroužky. V rámci nepovinného předmětu mohou studenti složit zkoušku z myslivosti a získat zbrojní oprávnění.

  • 41-45-M/01 Mechanizace a služby
  • 4 letý maturitní obor

Počet týdnů jednotlivých školních aktivit

    1. ročník   2. ročník   3. ročník   4. ročník
  • Výuka
  36 týdnů   36 týdnů   36 týdnů   34 týdnů
  • Exkurze
  1 týden   1 týden   1 týden   1 týden
  • Lyžařský kurz
  1 týden   -   -   -
  • Maturitní zkouška
  -   -   -   2 týdny
  • Rezerva
  2 týdny   3 týdny   3 týdny   -

Výuka probíhá na budově COV na adrese K Bělidlu 478, Trutnov, 541 02

Ubytování ve Svobodě nad Úpou, na adrese Horská 134, Svoboda nad Úpou, 542 24

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru