Absolventi získávají úplnou kvalifikaci vzdělaných odborníků v oblasti ochrany přírody a životního prostředí.

Obor připravuje nejen úzce specializované pracovníky pro ochranu přírody a lesa, ale i odborníky, kteří jsou schopni odborné ekologické poznatky uplatňovat v různých oblastech (chráněné krajinné celky, národní parky, referáty životního prostředí, inspekční činnost a nakládání s odpady). V rámci studia mají možnost získat zbrojní průkaz a oprávnění k řízení osobního automobilu a traktoru. Studium je ukončeno maturitní zkouškou, která je zároveň i vyšší odbornou zkouškou z myslivosti.Součástí studia je lyžařský kurz, sportovní kurz a zahraniční zájezd do evropských zemí. V mimoškolní činnosti mohou studenti navštěvovat zájmové kroužky, např. trubačský, vábičský, sokolnický, včelařský, preparátorský a kynologický.

  • 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
  • 4 letý maturitní obor

Počet týdnů jednotlivých školních aktivit

    1. ročník   2. ročník   3. ročník   4. ročník
  • Výuka
  33 týdnů   33 týdnů   33 týdnů   30 týdnů 
  • Souvislé praxe
  2 týdny   2 týdny   3 týdny   1 týden
  • Exkurze
  3 dny   3-5 dnů   1 týden    1 týden
  • Lyžařský kurz
  1 týden   -   -  
  • Sportovní kurz
  -   1 týden   -    -
  • Zahraniční zájezd
  -   -   0-1 týden    -
  • Rezerva
  2 týdny   2 týdny   1-2 týdny    -

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru