Studenti středního čtyřletého prezenčního ve studijních oborech Lesnictví, Ekologie a životní prostředí a Mechanizace a služby zakončí své působení na České lesnické akademii Trutnov státní maturitní zkouškou. Po zdárném vykonání společné a profilové části maturitních zkoušek získávají maturitní vysvědčení. Informace naleznete na stránkách CERMATu včetně maturitního kalendáře s jednotlivými termíny.

Maturitní zkoušky pro školní rok 2023/24

Maturitní komise

Praktická maturita

Ústní maturita

Státní část - didaktické testy

 • předměty: Matematika, Matematika - rozšiřující, Anglický jazyk, Český jazyk a literatura
 • třídy: 4.A, 4.B, 4.O, 4.C
 • termín: 2.5. až 6.5.2024

Profilová část - písemná práce

Český jazyk a literatura - hodnotí příslušný vyučující

 • termín: 4.4.2024
 • třídy: 4.A, 4.B, 4.O, 4.C
 • rozsah práce: minimálně 250 slov, kratší než 200 slov = 0 bodů
 • délka konání: 110 minut
 • počet zadání: minimálně 4
 • povolené pomůcky: Pravidla českého pravopisu a psací potřeby
 • hodnocení: 26 - 30 bodů - známka 1, 21 -25 bodů - známka 2, 15 -20 bodů - známka 3, 12 -14 bodů - známka 4, 0 -11 bodů - známka 5.

Písemná práce, která reaguje na jiné téma nebo nevykazuje charakteristické znaky zadaného slohového útvaru, je celkově hodnocena 0 body a v dalších kritériích se již nehodnotí. Také písemná práce, která nesplňuje požadavky na stanovený počet slov, je celkově hodnocena 0 body. Maximální rozsah není stanoven.

Anglický jazyk - hodnotí příslušný vyučující

 • termín: 5.4.2024
 • třídy: 4.A, 4.B, 4.O, 4.C
 • rozsah práce: minimálně 200 - 250 slov
 • délka práce: 80 minut
 • počet zadání: 3
 • povolené pomůcky: překladový slovník ( škola nemá povinnost zajistit slovníky všem žákům) a psací potřeby
 • hodnocení: 22 - 24 bodů - známka 1, 18 - 21 bodů - známka 2, 14 - 17 bodů - známka 3, 11 - 13 bodů - známka 4, 0 - 10 bodů - známka 5

Písemnou prací se rozumí souvislý text odpovídající bodům zadání. Pokud není požadovaná charakteristika textu dodržena, písemná práce se v dalších kritériích již nehodnotí. Neodpovídá-li délka textu požadovanému rozsahu, počet bodů se v daném kritériu snižuje. Maximální rozsah je stanoven.

Profilová část - ústní a praktická zkouška

Lesnictví - 4.A a 4.B

Termín praktické zkoušky třídy 4.A je 15.5. - 17.5.2024 a teoretické zkoušky 22.5. - 24.5.2024. Termín praktické zkoušky třídy 4.B je 20.5. - 21.5.2024 a teoretické zkoušky 22.5. a 23.5.2024. Pro třídy oboru 41-46-M/01 Lesnictví bylo ředitelem školy stanoveno, že profilová část maturitní zkoušky z odborných předmětů obsahuje 3 povinné zkoušky:

 • český jazyk a literatura (20 minut na přípravu a 15 minut na zkoušku, forma zadání: vylosovaný pracovní list, povolené pomůcky: psací potřeby, hodnocení: 24 -28 bodů - známka 1, 21 -23 bodů -známka 2,16 -20 bodů -známka 3, 13 -15 bodů- známka 4 , do 12 bodů -známka 5. Žák je hodnocen v 7 oblastech, v každé může získat maximálně 4 body, nejvýše tedy 28 bodů. Za 1. a 2. kritérium dohromady musí žák získat alespoň 4 body a alespoň 3 body za 1. kritérium, jinak je celkově hodnocen 0 body. Celkové hodnocení profilové části z českého jazyka a literatury - 40 % tvoří písemná práce a 60 % tvoří ústní zkouška)
 • anglický jazyk (20 minut na přípravu a 15 minut na zkoušku, forma zadání: vylosovaný pracovní list, který obsahuje 4 části ke konkrétnímu tématu včetně ověření znalosti odborné terminologie, povolené pomůcky: překladový slovník a psací potřeby, hodnocení: 34 -39 bodů - známka 1, 29 -33 bodů - známka 2, 23 -28 bodů - známka 3, 18 -22 bodů - známka 45, 0 - 17 bodů - známka 5. Žák je hodnocen za každou  ze 4 částí zadání maximálně 9 body, výslovnost se hodnotí u všech úkolů dohromady (max. 3 body). Žák tedy může získat nejvýše 39 bodů. Celkové hodnocení profilové části z anglického jazyka- 40 % tvoří písemná práce a 60 % tvoří ústní zkouška.)
 • povinná zkouška z předmětu pěstování lesa (příprava 15 minut, vlastní zkouška 15 minut)
 • praktická zkouška z odborných předmětů (přípravu 2 hodiny, vlastní zkouška 30 minut a hodnocení komplexní znalosti z odborných předmětů - PEL, HUL, OCL, LET)
 • povinně volitelná zkouška z těchto předmětů: hospodářská úprava lesa, lesní těžba, ochrana lesa a ekonomika (příprava 15 minut, vlastní zkouška 15 minut)

Předměty dobrovolné maturitní zkoušky lze vybrat z předmětů s minimálně čtyřhodinovou dotací v rámci průběhu celého studia v učebním plánu oboru.

Ekologie a životní prostředí - 4.O

Termín teoretické zkoušky třídy 4.O je 20.5. a 21.5.2024. Pro třídy oboru 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí bylo ředitelem školy stanoveno, že profilová část maturitní zkoušky z odborných předmětů obsahuje 2 povinné zkoušky:

 • český jazyk a literatura (20 minut na přípravu a 15 minut na zkoušku, forma zadání: vylosovaný pracovní list, povolené pomůcky: psací potřeby, hodnocení: 24 -28 bodů - známka 1, 21 -23 bodů -známka 2,16 -20 bodů -známka 3, 13 -15 bodů- známka 4 , do 12 bodů -známka 5. Žák je hodnocen v 7 oblastech, v každé může získat maximálně 4 body, nejvýše tedy 28 bodů. Za 1. a 2. kritérium dohromady musí žák získat alespoň 4 body a alespoň 3 body za 1. kritérium, jinak je celkově hodnocen 0 body. Celkové hodnocení profilové části z českého jazyka a literatury - 40 % tvoří písemná práce a 60 % tvoří ústní zkouška)
 • anglický jazyk (20 minut na přípravu a 15 minut na zkoušku, forma zadání: vylosovaný pracovní list, který obsahuje 4 části ke konkrétnímu tématu včetně ověření znalosti odborné terminologie, povolené pomůcky: překladový slovník a psací potřeby, hodnocení: 34 -39 bodů - známka 1, 29 -33 bodů - známka 2, 23 -28 bodů - známka 3, 18 -22 bodů - známka 45, 0 - 17 bodů - známka 5. Žák je hodnocen za každou  ze 4 částí zadání maximálně 9 body, výslovnost se hodnotí u všech úkolů dohromady (max. 3 body). Žák tedy může získat nejvýše 39 bodů. Celkové hodnocení profilové části z anglického jazyka- 40 % tvoří písemná práce a 60 % tvoří ústní zkouška.)
 • povinná zkouška z předmětu ekologie (příprava 20 minut, vlastní zkouška 20 minut)
 • povinně volitelná zkouška z těchto předmětů: botanika, zoologie, lesnictví, společná zkouška z ochrany životního prostředí a environmentální výchovy (příprava 15 minut, vlastní zkouška 15 minut)

Předměty dobrovolné maturitní zkoušky lze vybrat z předmětů s minimálně čtyřhodinovou dotací v rámci průběhu celého studia v učebním plánu oboru.

Mechanizace a služby - 4.C

Termín praktické zkoušky třídy 4.C je 15.5.2024 a teoretické zkoušky 16.5. a 17.5.2024. Pro třídy oboru 41-45-M/01 Mechanizace a služby bylo ředitelem školy stanoveno, že profilová část maturitní zkoušky z odborných předmětů obsahuje 3 povinné zkoušky:

 • český jazyk a literatura (20 minut na přípravu a 15 minut na zkoušku, forma zadání: vylosovaný pracovní list, povolené pomůcky: psací potřeby, hodnocení: 24 -28 bodů - známka 1, 21 -23 bodů -známka 2,16 -20 bodů -známka 3, 13 -15 bodů- známka 4 , do 12 bodů -známka 5. Žák je hodnocen v 7 oblastech, v každé může získat maximálně 4 body, nejvýše tedy 28 bodů. Za 1. a 2. kritérium dohromady musí žák získat alespoň 4 body a alespoň 3 body za 1. kritérium, jinak je celkově hodnocen 0 body. Celkové hodnocení profilové části z českého jazyka a literatury - 40 % tvoří písemná práce a 60 % tvoří ústní zkouška)
 • anglický jazyk (20 minut na přípravu a 15 minut na zkoušku, forma zadání: vylosovaný pracovní list, který obsahuje 4 části ke konkrétnímu tématu včetně ověření znalosti odborné terminologie, povolené pomůcky: překladový slovník a psací potřeby, hodnocení: 34 -39 bodů - známka 1, 29 -33 bodů - známka 2, 23 -28 bodů - známka 3, 18 -22 bodů - známka 45, 0 - 17 bodů - známka 5. Žák je hodnocen za každou  ze 4 částí zadání maximálně 9 body, výslovnost se hodnotí u všech úkolů dohromady (max. 3 body). Žák tedy může získat nejvýše 39 bodů. Celkové hodnocení profilové části z anglického jazyka- 40 % tvoří písemná práce a 60 % tvoří ústní zkouška.)
 • povinná zkouška z předmětu servis a opravy (příprava 15 minut, vlastní zkouška 15 minut)
 • praktická zkouška z odborných předmětů (příprava 30 minut, vlastní zkouška 30 minut)
 • povinně volitelná zkouška z těchto předmětů: stroje a zařízení, lesní těžba, ekonomika (příprava 15 minut, vlastní zkouška 15 minut)

Předměty dobrovolné maturitní zkoušky lze vybrat z předmětů s minimálně čtyřhodinovou dotací v rámci průběhu celého studia v učebním plánu oboru.

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru