Naše lesnická škola nabízí tříleté studium, které je zakončené absolutoriem s právem používat titul DiS za jménem.

Lesnická škola přijímá absolventy gymnázií a středních odborných škol s maturitou. Na vyšší odborné škole lze studovat kombinovanou formou. Pět víkendových konzultací (pátek až neděle) za pololetí je doplněno týdnem odborných praxí. Denní forma studia se otevírá jen při dostatečném počtu uchazečů.

Odborná složka vzdělání vytváří vědomostní základ pro formování odborného lesnicko-ekologického a biologického názoru. Vede k chápání přírodních zákonitostí a podpoře nových směrů v lesním hospodaření a v úpravách krajiny. Absolvent je schopen komplexně řešit problémy lesnické, životního prostředí i úpravy krajiny, vzhledem k naší legislativě i k legislativě EU. Dále je schopen podílet se na environmentální výchově v místě svého působení, a to se zaměřením na žáky škol i na dospělou populaci. Odborné praxe probíhají na Školním polesí, v pobočkách ÚHÚL Brandýs nad Labem a v jednotlivých lesních správách Lesů ČR s.p. Vyšší odborná škola je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Teoretické znalosti aplikují studenti v praxi. Díky spolupráci s brněnskou rodinnou firmou HA-SOFT, s.r.o. máme k dispozici nejmodernější špičkový software pro komplexní řízení lesního hospodářství. Od roku 2019 pracují studenti v rámci výuky Lesnictví se SEIWINEM - nejpoužívanějším informačním systémem pro řízení lesního hospodářství v ČR.

Formy studia

  • denní forma vzdělávání -  NEOTEVŘENO pro školní rok 2021 - 2022
  • kombinovaná forma vzdělávání -  OTEVŘENO pro školní rok 2021 - 2022

Denní studium

  • 41-32-N/01 Lesnictví
  • 3 letý studijní obor
  • Stipendium se neposkytuje.
  • Poplatek za studium činí 2.000 Kč za pololetí.

Přijímací řízení

  • termín podání přihlášky do 31. 5. 2022
  • počet přijímaných studentů - minimálně 15
  • Spolu s přihláškou je vhodné doložit odbornou praxi a další skutečnosti prokazující zájem o obor.
  • Přijímací zkouška se nekoná.

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru

Tento web používá technické cookie, které zajišťují základní technickou funkčnost webu a analytické cookie od Google Analytics, které využíváme pro generování anonymních statistik o používání našeho webu. Tyto informace využíváme pouze pro interní potřeby a dále je s nikým nesdílíme.