Přijímací řízení

Ředitel České lesnické akademie Trutnov vyhlásil kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 pro obory ukončené maturitní zkouškou - Lesnictví, Mechanizace a služby, Ekologie a životní prostředí a pro obory ukončení výučním listem - Lesní mechanizátor.

Studium ukončené maturitní zkouškou

Uchazeči o studium maturitních oborů denní formy studia budou konat Jednotnou přijímací zkoušku. U dálkové formy studia oboru Lesnictví se přijímací zkouška nekoná. Podrobné informace o Jednotné přijímací zkoušce najdete na webových stránkách Cermatu. V případě neotevření některého oboru z důvodu nedostatku přihlášených bude těmto uchazečům nabídnuto případné volné místo na jiném studijním oboru.

41-46-M/01 Lesnictví – denní forma

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 52
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti na přihlášce - ANO
 • Termín podání přihlášky - do 1.3.2021
 • Termíny přijímací zkoušky - 12. a 13.4.2021
 • Náhradní termín přijímací zkoušky - 12. a 13.5.2021
 • Termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení - 28.4.2021

41-45-M/01 Mechanizace a služby – denní forma

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 26
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti na přihlášce - ANO
 • Termín podání přihlášky - do 1.3.2021
 • Termíny přijímací zkoušky - 12. a 13.4.2021
 • Náhradní termín přijímací zkoušky - 12. a 13.5.2021
 • Termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení - 28.4.2021

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí – denní forma

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 26
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti na přihlášce – ANO
 • Termín podání přihlášky - do 1.3.2021
 • Termíny přijímací zkoušky - 12. a 13.4.2021
 • Náhradní termín přijímací zkoušky - 12. a 13.5.2021
 • Termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení - 28.4.2021

41-46-M/01 Lesnictví – dálková forma

 • Dálková forma studia Lesnictví bude otevřena při dostatečném počtu uchazečů (26)
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti na přihlášce - ANO
 • Termín podání přihlášky - do 1.3.2021
 • Termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení - 28.4.2021

Kritéria pro přijetí

 1. Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku.
 2. Přijímací zkouška ve formě centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky (jednotné testy připravené a hodnocené Cermatem) se koná v budově školy v Trutnově, Lesnická 9.
 3. Výsledky přijímací zkoušky (testů) z MATEMATIKY a ČESKÉHO JAZYKA (50 bodů za JEDEN předmět, dohromady maximálně 100 bodů).
 4. Znalosti uchazeče vyjádřené celkovým hodnocením na vysvědčení za první pololetí 8. ročníku ZŠ - maximálně 46 bodů za průměr 1 a 0 bodů za průměr 3 a výše.
 5. Účast na okresních a vyšších kolech školních postupových soutěží (max. 15 bodů): za okresní kolo - 5 bodů, za krajské kolo - 10 bodů, za celostátní kolo - 15 bodů.
 6. Účast na přírodovědném táboře ČLA Trutnov - 5 bodů.

V celkovém hodnocení lze získat maximálně 166 bodů. Uchazeči budou přijati v pořadí podle součtu dosažených bodů získaných v přijímacím řízení v jednotlivých kritériích do naplnění počtu přijímaných uchazečů v oboru.

Pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělání je nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání, bude do 8.3.2021 zveřejněno na stránkách školy, že se přijímací zkoušky do daného oboru nekonají.

Důležité informace

Studium ukončené výučním listem

41-56-H/01 Lesní mechanizátor – denní forma

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 30
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti na přihlášce – ANO
 • Termín podání přihlášky - do 1.3.2021
 • Termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení - 22.4.2021

Důležité informace

 • Přijímací zkoušky se u oboru Lesní mechanizátor nekonají!
 • Znalosti uchazeče vyjádřené celkovým hodnocením na vysvědčení za první pololetí 8. ročníku ZŠ - maximálně 46 bodů za průměr 1 a 0 bodů za průměr 5.
 • V přijímacím řízení budou hodnoceny znalosti uchazečů vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání. Hodnocen bude celkový prospěch uchazečů za 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ.
 • Uchazeči budou přijati v pořadí podle průměru stanoveného z výše uvedených průměrů do počtu přijímaných uchazečů v oboru.
 • Žáci oboru Lesní mechanizátor mohou získat Stipendium Královéhradeckého kraje 300 - 600 Kč měsíčně a za klasifikaci v odborném výcviku až 4.000 Kč jednorázově.
 • Žáci oboru Lesní mechanizátor mohou získat Stipendium od společnosti Lesy České republiky s.p. 3.000 Kč měsíčně a žáci prvního ročníku obdrží jednorázový příspěvek 3.000 Kč na úhradu osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) pro odborný výcvik.
 • Vzor přihlášky byl stanoven MŠMT a je k dispozici ke stažení.
 • Nutno doplnit adresu školy: Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola, Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.