Žáci tříletého studia v učebním oboru 41-56-H/01 Lesní mechanizátor ukončují studium na České lesnické akademii Trutnov závěrečnou zkouškou a získávají výuční list (VL). Závěrečné zkoušky se uskuteční ve střediscích Svoboda nad Úpou a školní polesí.

Stanovení termínů závěrečné zkoušky pro školní rok 2020/2021

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů a zvláštními pravidly pro konání závěrečných zkoušek v roce 2021, která jsou stanovena Opatřením obecné povahy ze dne 29. ledna 2021, č. j. MSMT-3258/2021-1 a dodatkem č. j. MSMT-3258/2021-2 ze dne 15. února 2021 vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako příslušným správním orgánem podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) a odst. 5 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů stanovuji následující termíny závěrečných zkoušek v oboru vzdělání 41 - 56 - H/01 Lesní mechanizátor:

  • Písemná zkouška - nekoná se
  • Praktická zkouška - čtvrtek 3.6., pátek 4.6. a pondělí 7.6.2021
  • Ústní zkouška - pondělí 14.6 a úterý 15.6.2021
  • Předání VL a vysvědčení o ZZ - středa 16.6.2021 od 14:00, aula Svoboda nad Úpou

Termíny pro opravné a náhradní zkoušky pro školní rok 2020/2021

  • Praktická zkouška - úterý 14.9.2021
  • Ústní zkouška - úterý 14.9.2021
  • Praktická zkouška - úterý 7.12.2021
  • Ústní zkouška - úterý 7.12.2021

Informace pro obor 41-56-H/01 Lesní mechanizátor

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Lesnická škola

csenfrdeitplsv

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.