Maturitní zkoušky

Studenti středního čtyřletého prezenčního a pětiletého dálkového studia ve studijních oborech Lesnictví, Ekologie a životní prostředí a Mechanizace a služby zakončí své působení na České lesnické akademii Trutnov státní maturitní zkouškou. Po zdárném vykonání společné a profilové části maturitních zkoušek získávají maturitní vysvědčení.

Ve školním roce 2020-2021 došlo u maturitních zkoušek ke spoustě změn. Proto doporučujeme všechny informace důkladně prostudovat. To nejpodstatnější je, že od tohoto školního roku zůstávají ve společné (státní) části maturitní zkoušky pouze didaktické testy, a to z českého jazyka (všichni studenti) a z cizího jazyka nebo matematiky (dle volby).

Níže najdete informace k těm podmínkám maturitní zkoušky, které jsou v kompetenci ředitele školy. Ostatní informace naleznete na stránkách CERMATu. Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce  a formou ústní zkoušky před maturitní komisí.

Písemná práce

Český jazyk a literatura - hodnotí příslušný vyučující

 • rozsah práce: minimálně 250 slov, kratší než 200 slov = 0 bodů
 • délka konání: 110 minut
 • počet zadání: minimálně 4
 • povolené pomůcky: Pravidla českého pravopisu a psací potřeby
 • hodnocení: 26 - 30 bodů - známka 1, 21 -25 bodů - známka 2, 15 -20 bodů - známka 3, 12 -14 bodů - známka 4, 0 -11 bodů - známka 5.

Písemná práce, která reaguje na jiné téma nebo nevykazuje charakteristické znaky zadaného slohového útvaru, je celkově hodnocena 0 body a v dalších kriteriích se již nehodnotí. Také písemná práce, která nesplňuje požadavky na stanovený počet slov, je celkově hodnocena 0 body. Maximální rozsah není stanoven.

Anglický jazyk - hodnotí příslušný vyučující

 • rozsah práce: minimálně 200 slov
 • délka práce: 80 minut
 • počet zadání: 4
 • povolené pomůcky: překladový slovník ( škola nemá povinnost zajistit slovníky všem žákům) a psací potřeby
 • hodnocení: 22-24 bodů -známka 1, 18 -21 bodů - známka 2 , 14 -17 bodů - známka 3, 11 -13 bodů - známka 4, 0 -10 bodů - známka 5

Písemnou prací se rozumí souvislý text odpovídající bodům zadání. Pokud není požadovaná charakteristika textu dodržena, písemná práce se v dalších kritériích již nehodnotí. Neodpovídá-li délka textu požadovanému rozsahu, počet bodů se v daném kritériu snižuje. Maximální rozsah není stanoven.

Ústní zkouška

Český jazyk a literatura - hodnotí maturitní komise

 • vymezený čas: 20 minut na přípravu a 15 minut na zkoušku
 • forma zadání: vylosovaný pracovní list
 • povolené pomůcky: psací potřeby
 • hodnocení: 24 -28 bodů - známka 1, 21 -23 bodů -známka 2,16 -20 bodů -známka 3, 13 -15 bodů- známka 4 , do 12 bodů -známka 5

Žák je hodnocen v 7 oblastech, v každé může získat maximálně 4 body, nejvýše tedy 28 bodů. Za 1. a 2. kritérium dohromady musí žák získat alespoň 4 body a alespoň 3 body za 1. kritérium, jinak je celkově hodnocen 0 body. Celkové hodnocení profilové části z českého jazyka a literatury - 40 % tvoří písemná práce a 60 % tvoří ústní zkouška

Anglický jazyk - hodnotí maturitní komise

 • vymezený čas: 20 minut na přípravu a 15 minut na zkoušku
 • forma zadání: vylosovaný pracovní list, který obsahuje 4 části ke konkrétnímu tématu včetně ověření znalosti odborné technologie
 • povolené pomůcky: překladový slovník a psací potřeby
 • hodnocení: 34 -39 bodů - známka 1, 29 -33 bodů - známka 2, 23 -28 bodů - známka 3, 18 -22 bodů - známka 45, 0 - 17 bodů - známka 5

Žák je hodnocen za každou  ze 4 částí zadání maximálně 9 body, výslovnost se hodnotí u všech úkolů dohromady (max. 3 body). Žák tedy může získat nejvýše 39 bodů. Celkové hodnocení profilové části z anglického jazyka- 40 % tvoří písemná práce a 60 % tvoří ústní zkouška.

Profilová část

Lesnictví - 4.A, 5.DS

Pro třídy oboru 41-46-M/01 Lesnictví  bylo ředitelem školy stanoveno, že profilová část maturitní zkoušky obsahuje 3 povinné zkoušky:

 • povinná zkouška z předmětu pěstování lesa (příprava 15 minut, vlastní zkouška 15 minut)>
 • praktická zkouška z odborných předmětů (přípravu 2 hodiny, vlastní zkouška 30 minut a hodnocení komplexní znalosti z odborných předmětů - PEL, HUL, OCL, LET)
 • povinně volitelná zkouška z těchto předmětů: hospodářská úprava lesa, lesní těžba, ochrana lesa a ekonomika (příprava 15 minut, vlastní zkouška 15 minut)

Předměty dobrovolné maturitní zkoušky lze vybrat z předmětů s minimálně čtyřhodinovou dotací v rámci průběhu celého studia v učebním plánu oboru.

Ekologie a životní prostředí - 4.O

Pro třídy oboru 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí bylo ředitelem školy stanoveno, že profilová část maturitní zkoušky obsahuje 2 povinné zkoušky:

 • povinná zkouška z předmětu ekologie (příprava 20 minut, vlastní zkouška 20 minut)
 • povinně volitelná zkouška z těchto předmětů: botanika, zoologie, lesnictví, společná zkouška z ochrany životního prostředí a enviromentální výchovy (příprava 15 minut, vlastní zkouška 15 minut)

Předměty dobrovolné maturitní zkoušky lze vybrat z předmětů s minimálně čtyřhodinovou dotací v rámci průběhu celého studia v učebním plánu oboru.

Mechanizace a služby - 4.C

Pro třídy oboru 41-45-M/01 Mechanizace a služby bylo ředitelem školy stanoveno, že profilová část maturitní zkoušky obsahuje 3 povinné zkoušky:

 • povinná zkouška z předmětu servis a opravy (příprava 15 minut, vlastní zkouška 15 minut)
 • praktická zkouška z odborných předmětů (příprava 30 minut, vlastní zkouška 30 minut)
 • povinně volitelná zkouška z těchto předmětů: stroje a zařízení, lesní těžba, ekonomika (příprava 15 minut, vlastní zkouška 15 minut)

Předměty dobrovolné maturitní zkoušky lze vybrat z předmětů s minimálně čtyřhodinovou dotací v rámci průběhu celého studia v učebním plánu oboru.

Studijní materiály

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.