Sokolnické setkání v Opočně 2018

Kategorie: Časopis Facír
Autor: ČLA Trutnov
Vytvořeno: 12 listopad 2018

Dne 4. října 2018 se konalo již 51. Sokolnické setkání v Opočně, kterého se účastnilo také několik studentů našeho sokolnického a trubačského kroužku ČLA Trutnov.

Pozorný čtenář by se asi hned zeptal: Co je vůbec na této akci až tolik zajímavé? A co výjimečného se zde vůbec každý rok odehrává, když sem přijíždí i cizinci z dalekých států Evropy?
Na toto a mnohem více bychom si zkusili odpovědět v této krátké reportáži zaměřené na největší novodobou událost sokolnictví našeho kontinentu.

Na úvod by asi bylo dobré si vyjasnit okolnosti počátku opočenského setkání:
Psal se rok 1967, konečně byl po dlouhé době perzekucí a strachů "starší generace" schválen návrh pro založení Klubu sokolníků. Ten však začínal svoji činnost v dosti složité době, kdy byl lov dravých ptáků ve volné přírodě stále povolen. Klub se tedy musel nějak rychle prosadit, pakliže nechtěl být během následujících let zrušen. Sokolníci začali chovem a tréninkem sokolnických dravců, oživením prastarých tradic a vypouštěním ohrožených druhů těchto ušlechtilých ptáků zpátky do volné přírody.
Když už jsme u tradic, rozhodli se zavést tehdy ještě skromné každoroční setkání všech sokolníků z celé země, tehdy ještě ČSSR, právě v Opočně. Jak doba plynula, opočenská akce začínala stále více a více nabírat na popularitě, přičemž byl zrušen archaický zákon o odstřelu dravých ptáků.
Nyní tak již vzkvétajícímu klubu nestálo nic v cestě a začal prosazovat přesně to, kvůli čemu byl ustanoven. Mimo záchrany prakticky vymizelých sokolů stěhovavých a mnohého dalšího, pak dovedl opočenské každoroční setkání do takové dokonalosti a prestiže, že se sem v dnešní době sjíždí sokolníci z celého světa. Pro obdivovatele sokolnictví a přírody se tak otevírá úžasný pohled na širokou škálu cvičených dravců.

Samotná opočenská akce začíná již ve středu 3. října, kdy se do Opočna sjíždí většina sokolníků, aby se mohli registrovat.
K této příležitosti je také vždy vyhlášena soutěž sokolovitých dravců ve stoupavém letu. Při tomto, řekněme závodu, je sokolníkův dravec vypuštěn a jeho cílem je za co nejkratší čas vystoupat do určité výšky, kde zaútočí na "draka" (speciální pomůcku k výcviku sokolovitých dravců).
Následující tři dny je program stejný. Ráno okolo deváté hodiny ranní je na opočenském nádvoří zahájen slavnostní nástup sokolníků, kde je mimo jiné i povolen přístup široké veřejnosti. Následuje rozjezd sokolníků dělených do určitých loveckých skupin do jim přiřazených honiteb - zde potom celý den loví, načež se k sedmé hodině večerní vrací zpět do Opočna, kde se provede na zámeckém nádvoří slavnostní výřad.
Za zmínku potom zejména pro širokou veřejnost stojí, že v sobotu jsou na nedalekém opočenském návrší předváděny názorné ukázky sokolnického výcviku dravců. Tyto ukázky pak mohou poučit každého, kdo plně nerozumí dravým ptákům, sokolnictví a jeho základním principům.
Na sokolnickém honě totiž nejde o počet ulovené kořisti, nýbrž o takovou, řekněme, přírodní selekci, při níž slabé kusy zahynou, ale silné přežijí (uniknou).
Takový pohled na lovícího orla anebo jiného dravce je vskutku impozantní a poutavý. Ne nadarmo zní heslo sokolníků: "Nelovíme pro kořist, ale všechno to krásné při lovu."

Autor: Vojtěch Lotz