Vyšší odborná škola

Kategorie: Časopis Facír
Autor: Ing. Luboš Němeček
Vytvořeno: 10 leden 2021

Možná jste se někdy tázali, proč je v názvu naší školy slovo akademie a co ji tvoří. Součástí ČLA je vedle učňovského oboru a maturitních oborů také vyšší odborná škola, což je tříleté vyšší odborné studium zakončené absolutoriem (závěrečnou zkouškou).

Absolventi VOŠ získávají odborný titul diplomovaný specialista (DiS). Podmínkou přijetí k takovému studiu je úspěšné složení maturitní zkoušky. V roce 2020 po určité odmlce opět nastoupili do prvního ročníku vyššího lesnictví studenti. Naposledy byl první ročník VOŠ otevřen ve školním roce 2013/2014 a výuka tehdy probíhala denní formou. Nově má studium podobu kombinované formy. Výuka je založena jednak na samostudiu a dále je soustředěna do deseti víkendových konzultací na naší škole a dvou týdnů praxe ve školním roce. Většina studentů vyššího lesnictví je zaměstnána v oboru nebo mimo něj. Menší část současně studuje na univerzitách a někteří plní i rodičovské povinnosti. Sedmi dívkám a šestnácti chlapcům z 1. V bych chtěl popřát úspěšné ukončení zimního období, kdy je čekají první tři zkoušky, a věřím, že škola naplní jejich představy o studiu na ČLA Trutnov.
Studenty z 1. V jsem požádal o jejich první dojmy a pocity ze studia. Děkuji všem, kteří zareagovali, o pár reakcí se s Vámi podělím. Všem studentům akademie zároveň přeji vše nejlepší do nového roku 2021!


Ing. Luboš Němeček


(Sylva, 29 let) Měla jsem několik důvodů, proč jsem se rozhodla ještě studovat. Otevření oboru Lesnictví na ČLA formou kombinovaného studia mě upřímně potěšilo. Má očekávání se naplňují a jsem tu jako studentka velice spokojená. Ráda bych došla až do konce, ráda bych celé studium zhodnotila ještě jednou po absolvování všeho, co se mi postaví do cesty.


(Katka, 43 let) Je těžké po tak dlouhé době se znovu učit, ale jsem velice ráda, že mám tuto možnost se posunout dál. Proto děkuji ČESKÉ LESNICKÉ AKADEMII v Trutnově, že poskytla tuto možnost se dálkově učit a získat vyšší kvalifikaci. Budu doufat, že to zvládnu a dojdu až do cíle. Nejhorší můrou je anglický jazyk, který se učím poprvé a náročnost je vysoká.


(Libor, 28 let) Na dálkové studium jsem se přihlásil zejména proto, abych se dozvěděl „o čem vlastně to lesnictví je“ a také abych si rozšířil vzdělání o další oblast - střední školu i zaměstnání mám ze zcela odlišného oboru. Rád chodím do lesa a chci se dovědět, jak vlastně hospodaření s lesy probíhá.
Studium je (pro mne) náročné, avšak dozvídám se mnoho nových informací. Odborné předměty jsou velmi zajímavé a líbí se mi, že v nich přednášející leckdy zmíní i postřehy z praxe. Taktéž si cením vstřícného a ochotného přístupu našich vyučujících, jak na víkendových přednáškách, tak v online komunikaci.
Největší obavy mám ze zkoušek z některých těžších předmětů, neboť skloubení zaměstnání na směny a studijního života se ukázalo být těžší, než jsem předpokládal, a ne vždy mám k učení tolik volného času, kolik bych potřeboval.
Se spolužáky se sice potkáváme málo, ale usuzuji z těch pár konzultací, že máme v 1. V dobrý kolektiv.


(Jakub, 36 let) Dospěje-li člověk do toho správného stadia, jsou studijní informace na ČLA Trutnov velice zajímavé a obohacující. Vlastně od základu přinášejí informace o vzniku a vývoji toho nepřirozenějšího prostředí přírody. Nicméně, nemá-li člověk nějaké předchozí lesnické, biologické či botanické vzdělání a jazykové vlohy, je obsáhlost učiva velmi časově i mentálně náročná a zabere dost z už tak málo volného času dospěláckého života. Zkrátka se jedná o volbu priorit a možností každého jedince, o potřebu či touhu po vzdělání nebo jen prahnutí po vědění.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.