Ve dnech 20.-23.1.2008 započala spolupráce na novém projektu v rámci programu Comenius EU mezi Českou lesnickou akademií v Trutnově a lesnickými školami ve Vic Bigorre ve Francii a oblastí Jamsa ve Finsku. Partnerem projektu je také rumunská škola v Sighetu Marmatiei v oblasti Maramureš.

O projektu Comenius 2008

Celá práce na plánovaném dvouletém projektu nazvaném Dřevo a les, elementy našeho života a kulturní identity byla odstartována přípravnou schůzkou, na níž se v prostorách trutnovské lesnické akademie sešli zástupci francouzské a finské strany. Součástí třídenního jednání bylo detailní rozpracování jednotlivých bodů projektu zahrnujících vzájemné poznávání života a kultury zúčastněných zemí, jejich tradičních výrobků ze dřeva i současného dřevozpracujícího průmyslu. Cílem projektu je i nahlédnutí do základů každého z jazyků /francouzština, finština, rumunština/, zvládnutí nejzákladnějších konverzačních frází, ale především zdokonalení ve společném klíčovém jazyce, kterým je angličtina.

V rámci zahajovací schůzky a svého pobytu v Trutnově si francouzští a finští kolegové prohlédli nejen trutnovskou budovu školy a město, ale zavítali také do školních prostor ve Svobodě nad Úpou, Krkonošského národního parku a muzea ve Vrchlabí a navštívili harrachovské muzeum Šindelka, kde pohovořili s jeho autorem ing. Kadlečkem.

Celá počáteční spolupráce na novém projektu se odehrávala ve velmi příjemné tvůrčí, vstřícné a přátelské atmosféře, což bylo oceňováno všemi zúčastněnými stranami. Zbývá tedy nyní jen doufat, že projekt bude brzy schválen a těšit se na jeho oficiální zahájení v rumunské partnerské škole.

Pokud bude nový projekt schválen, čeká studenty současného prvního ročníku a jejich profesory náročné dvouleté období pilné práce, ale i mnoho nových poznatků a zážitků.

ČLA spolupracuje s finskými a francouzskými studenty

Ve dnech 6.11 až 10.11.2008 se zástupci České lesnické akademie v rámci programu Comenius EU zúčastnili přípravné schůzky ve finském Jamsankoski. Začala tak oficiálně práce na schváleném dvouletém projektu nazvaném Dřevo a les, elementy našeho života a kulturní identity .Na tomto projektu se kromě naší školy podílejí partnerské lesnické školy z Jamsakoski a lesnické školy Vic Bigorre z Francie.

Součástí pětidenního jednání bylo detailní rozpracování jednotlivých bodů projektu zahrnujících vzájemné poznávání života a kultury zúčastněných zemí, jejich tradičních výrobků ze dřeva i současného dřevozpracujícího průmyslu. Cílem projektu je i nahlédnutí do základů každého z jazyků /francouzština, finština,/ a zvládnutí nejzákladnějších konverzačních frází, ale především zdokonalení ve společném klíčovém jazyce, kterým je angličtina. Finálními produkty projektu bude video slovník,dřevěná kniha zahrnující fotografie typických národních výrobků ze dřeva,divadelní představení všech škol a DVD film.

V rámci zahajovací schůzky a během pobytu ve Finsku jsme si společně s francouzskými kolegy prohlédli nejen finskou školu a město, ale zavítali také i finských měst Jyvaskyla a Helsinki, navštívili nejstarší finský dřevěný kostel a muzeum dřeva. Zúčastnili jsme se i lovu losů a nebylo by to Finsko, kdybychom nenavštívili tradiční finskou saunu.

Celá počáteční spolupráce na novém projektu se odehrávala ve velmi příjemné tvůrčí, vstřícné a přátelské atmosféře, což bylo oceňováno všemi zúčastněnými stranami. Zbývá tedy nyní jen doufat, že práce na projektu bude probíhat bez větších problémů a již nyní se těšíme na návštěvu studentů z Finska, kteří navštíví naši školu v dubnu 2009 a na naši návštěvu do Francie květnu 2009.Na počátku šk. roku 2009/2010 potom naši školu navštíví francouzští studenti a my se vydáme na sever.

ČLA přivítala kolegy z Finska

Ve dnech 30. 3. až 6. 4. 2009 hostila Česká lesnická akademie v Trutnově své partnery z finské lesnické školy v Jamsankoski. Jedná se o dvouletý projekt v rámci programu EU Comenius, nazvaný "Dřevo a les, elementy našeho života a kulturní identity." Na tomto projektu se kromě naší a již zmíněné finské školy podílí ještě partnerská lesnická škola ve Vic Bigorre ve Francii.

Cílem spolupráce budoucích lesníků je vzájemné poznávání života a kultury jednotlivých zemí a jejich tradičních výrobků ze dřeva i ukázka dřevozpracujícího průmyslu. Součástí projektu je i příprava video slovníku, který umožní nahlédnutí do základů jednotlivých jazyků a zvládnutí nejzákladnějších konverzačních frází. Studenti se hlavně ve vzájemných kontaktech lépe poznávají a zdokonalují v angličtině.

Snažili jsme se pro skupinu deseti finských studentů a dvou pedagogů připravit opravdu zajímavý program. Provedli jsme je po Praze, pochlubili se slavným Betlémem v Třebechovicích, zavítali na zámek v Opočně i v Kuksu. Navštívili jsme Krkonošský národní park, Vrchlabí i Harrachov, kde se studenti seznámili s historií lesnictví i myslivosti v tamních velmi zajímavých muzeích. Velmi je zaujala výroba dřevěných hraček v Jiřetíně pod Bukovou a návštěva sklárny v Harrachově. I zde našli překvapivě spoustu nástrojů a výrobků ze dřeva. Se zájmem si všichni prohlédli i výstavu trofejí, která je každoročně tradičně touto dobou připravena v tělocvičně naší školy a těší se na ni myslivci celého regionu. Třešničkou na dortu byla návštěva našeho školního polesí, kde viděli v provozu moderní lanovku ke svozu vytěženého dřeva a na závěr společně zasadili náš národní strom - lípu. Součástí projektu je i víkend strávený v českých rodinách. Někteří finští mladíci se s obavami rozjížděli do rodin našich studentů, ale i zde byl pro ně připraven velmi zajímavý a pestrý program.

A závěrem? Oboustranná spokojenost a radost ze vzájemných nových setkání a přátelství. Již brzy - letos na podzim - se setkáme znovu, tentokrát ve Finsku. Tak: "Brzy na shledanou, přátelé!". "Nakemiin!"

Studenti ČLA Trutnov navštívili Francii

V rámci dvouletého projektu Dřevo a les - elementy našeho života a kulturní identity odletělo v květnu 13 studentů 2. ročníku ČLA Trutnov spolu s třídním profesorem L. Spíchalem a vyučující angličtiny H. Povrovou do Francie. Cílem jejich cesty se stala Střední zemědělská a lesnická škola a Vyšší odborná škola ve Vic Bigorre ve Středních Pyrenejích, se kterou ČLA spolupracuje již na druhém projektu evropského studentského programu Comenius.

Studenti ČLA Trutnov navštívili Finsko

Studenti třetího ročníku ČLA Trutnov se zúčastnili týdenního pobytu ve Finsku, kam letěli v rámci evropského programu Comenius. Jedná se o dvouletý projekt spolupráce tří lesnických škol z Francie, Finska a Česka s názvem "Dřevo a les - elementy našeho života a kulturní identity." Již proběhlo několik vzájemných návštěv studentů i učitelů těchto tří zemí.

Návštěva francouzských studentů na ČLA Trutnov

Ve dnech 28.4. až 4.5.2010 proběhla návštěva francouzských studentů a učitelů z lesnické školy ve Vic Bigorre, která byla předposledním setkáním v rámci dvouletého evropského programu Comenius, ve kterém mimo zmíněné školy spolupracuje naše škola a škola z finského Jamsankoski.

Závěrečná schůzka v Praze

Ve dnech 10.6. – 12.6.2010 byly shrnuty na závěrečné schůzce v Praze, výsledky práce na dvouletém projektu nazvaném „Dřevo a les, elementy našeho života a kulturní identity“, v rámci programu Comenius EU, mezi Českou lesnickou akademií v Trutnově a lesnickými školami ve Vic Bigorre ve Francii a oblastí Jamsa ve Finsku.. Cílem projektu bylo nahlédnut do základů každého z jazyků (francouzština, finština, čeština), zvládnutí nejzákladnějších konverzačních frází, ale především zdokonalení ve společném klíčovém jazyce, kterým je angličtina.

Schůzka probíhala ve velmi příjemné tvůrčí, vstřícné a přátelské atmosféře, což bylo oceněno všemi zúčastněnými stranami. Nezbývá než doufat, aby tato úspěšná spolupráce pokračovala i v budoucím období a poděkovat všem profesorům, kteří se svým přičiněním zasloužili o její zdárný průběh. O tomto setkání informuje i ÚZEI Praha na svých webových stránkách.

Výstupy z projektu

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Lesnická škola

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.