Socrates 2006

Projekty partnerství škol nabízejí studentům a učitelům možnost pracovat společně na tématech, o která se zajímají. Některé projekty se více zaměřují na aktivní účast studentů/žáků, zatímco jiné se soustředí spíše na pedagogické záležitosti, na rozvoj školy a zapojují především učitele a administrativní pracovníky.

O projektu Socrates 2006

Projekty lze také zaměřit na jazykové vzdělávání a podporovat tak jazykovou různorodost v Evropě. Comenius projekty partnerství škol pomáhají studentům a učitelům získávat a zlepšovat si dovednosti v týmové práci, společenských vztazích, plánování projektových aktivit a používání ICT (informačních a komunikačních technologií).

Téma projektu, na jakém budou školy pracovat, závisí zcela na jejich potřebách a vzájemné dohodě s partnery. Umění, životní prostředí, kulturní dědictví, evropské občanství, informační a komunikační technologie, prevence proti násilí na školách, integrace žáků z etnických skupin do vyučování, vývoj nových učebních metod a pomůcek, zlepšení dovednosti žáků a jejich uplatnění na trhu práce - to je jen několik tematických oblastí, na kterých mohou školy pracovat.

Návštěva studentů z Vic-Bigorre u nás

Studenti z Vic Bigorre navštívili naši školu ve dnech 27.3 až 5.4. 2006.

Návštěva studentů SLŠ ve Vic-Bigorre

Ve dnech 25.5. - 8.6.2006 navštívili studenti SLŠ v rámci projektu Comenius partnerskou školu ve Vic-Bigorre.