Nejen sportem a vztahem k přírodě vyznačuje se student naší školy. Toto klišé se snažilo vyvrátit družstvo ve složení : Jan Palička, Cyril Majerák, Štěpán Blažanin, Ondřej Grund a Kryštof Kutaš, které se 7. 11. 2016 zúčastnilo okresního kola v logické hře Pišqworky. V týmu se umně spojovala  zkušenost s dravým mládím a

Ve velmi příjemném prostředí společenského centra UFFO se konala v pátek 4.11.20165 tradiční Hubertská zábava. Po velmi pěkném zahájení našimi trubači, nástupu Hubertovy družiny a slavnostním zahájení zábavy Hubertem a Dianou se již rozběhlo vše, co ke každé zábavě patří.

Ve dnech 21. - 23. října se v prostorách naší školy konal Mezinárodní trubačský seminář studentů středních lesnických škol, kterého se vedle studentů z Písku, Šluknova, Žlutic, Hranic, Liptovského Hrádku, Bánské Stiavnice, zúčastnilo i 27 žáků naší školy. 

Dne 18. 10. 2016 proběhla v městských lesích Nového Bydžova v rámci lesní pedagogiky velmi zdařilá akce. Téměř 100 žáků čtvrtých a pátých tříd novobydžovských základních škol bylo formou her seznámeno se zalesňováním, výchovou mladých porostů, technikou měření stromů, myslivostí a péčí o zvěř. 

Dne 3. 10. 2016 vyrazila třída 4. C se svým třídním učitelem Ing. Pavlem Voborským na pětidenní výlet do Ostravy a na jižní Moravu. Program byl nabitý. Hned první den cestou do Ostravy se konala exkurze ve strojírně firmy Novotný s.r.o., která se zabývá výrobou vyvážecích souprav a nakladačů pro stavebnictví. 

Za sychravého dne, plného podzimní vláhy jsme se 18. října 2016 zúčastnili pravidelného turnaje v kopané. Letošní rok se v této soutěži objevilo osm středních škol z celého okresu. Naše družstvo navazovalo na předchozí úspěchy. S novými tvářemi vlivem generační výměny byla z počátku vidět herní nesehranost a nepřesnosti ve hře.

Premiérově se na půdě České lesnické akademie uskutečnila soutěž Přírodovědný klokan. Tento mladší sourozenec Matematického klokana je určený pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol (Kadet) a 1. a 2. ročníků středních škol (Junior). Záběr soutěže je poměrně široký, zahrnuje otázky z biologie, chemie, fyziky a matematiky.

Ve dnech od 3. 10. do 7. 10. 2016 se čtvrté ročníky studentů ČLA v Trutnově zúčastnily bloku odborných exkurzí. Během týdenního pobytu jsme navštívili řadu míst s odlišnými přírodními i hospodářskými podmínkami, které nelze poznat a prostudovat v okolí Trutnova. 

Ve dnech 8. – 12. 10. 2016 byl ve spřátelené francouzské škole ve Vic en Bigorre oficiálně zahájen nový dvouletý evropský projekt ERASMUS+ s názvem THERMAL WATERS and SPAS: natural heritages and assets for the future.

Ke konci měsíce září započaly na školním polesí pěstební praxe prvních ročníků. Žáci se učili jak provádět ochranu kultur proti okusu zvěří a proti buřeni, dále také stahovali a kupili klest. Další ročníky budou na praxi postupně nastupovat v průběhu dalších dní. Třetí ročník lesnického oboru nastoupil na svou těžební praxi

Koncem měsíce září pořádala naše škola ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informaci odborný seminář na téma Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020 : priority a opatření pro lesní hospodářství. Obsah semináře byl zaměřen na priority a opatření se vztahem k lesům a lesnímu hospodářství a zúčastnili

V pondělí 10. 10. 2016 proběhl přebor školy ve studentské hře piškorky. Známá zábava s jednoduchými pravidly, ale s neskutečným množstvím kombinací dala zabrat všem účastníkům. Byli to převážně žáci prvních ročníků, kteří našli odvahu zúčastnit se. Po sedmi dvojzápasových kolech bylo možné určit vítěze a zároveň

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Lesnická škola

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.