Zemřel Karel Vacek

Kategorie: Aktuality
Autor: ČLA Trutnov
Vytvořeno: 16 květen 2020

Všem přátelům, především však absolventům naší školy oznamujeme velmi smutnou zprávu, že 5.května 2020 zemřel ve věku 83 let náš bývalý kolega Karel Vacek. Na naší lesárně působil letech 1963 až 1999 ve funkci vedoucího vychovatele, později vychovatele a byl průkopníkem chovu koní na naší škole. Čest jeho památce.

Nekrolog Jiřího Uhlíře

Karel Vacek narozený 5. 2. 1937 v Novém Bydžově, vystudovaný lesník, vynikající absolvent dvouletého denního studia trutnovské Lesnické mistrovské školy (LMŠ, 1961-1963), především dlouholetý úspěšný vychovatel Domova mládeže (DM) Střední lesnické technické školy (SLTŠ) a LMŠ Trutnov (15. 7.1963 – 30. 11. 1999), z toho dvacet jedna let ve funkci vedoucího vychovatele (15.7.1963-31 .8. 1984), nejprve na DM LMŠ na zámečku ve Starých Bukách u Trutnova (15.7. 1963-31.8. 1994) a od 1.9. 1964 do 31.8. 1984 na DM SLTŠ v Trutnově, později kmenově vychovatel mladých lesníků na DM Lipová. Průkopník a organizátor jezdeckého sportu a chovu koní na naší škole, propagátor jezdectví na lesnických školách v Trutnově od r. 1969 prakticky až do své smrti.

Karel Vacek se narodil před 83 roky dne 5. února 1937 v Novém Bydžově v rodině dělníka. V tříletém odborném učilišti se vyučil hutníkem valcířem. Krátce pracoval jako lesní dělník a pak povýšil na lesníka na Lesním závodě (LZ) v Žamberku (1957-1963). V letech 1957-1957 splnil dvouletou základní vojenskou službu. Posléze LZ ho jako perspektivního pracovníka vyslal do Lesnické mistrovské školy v Trutnově (1961-1963), kterou úspěšně ukončil závěrečnými zkouškami v červnu 1963.

Již za studia dvouleté LMŠ se iniciativně jako starší a životem vyzrálý muž zapojil do mládežnických a stranických funkcí na škole. Posléze vzhledem i ke své vrozené oční vadě nastoupil již dne 15. července 1963 na místo vedoucího vychovatele, od r. 1964 zdárně působil na DM Lipová do 30 listopadu 1999, kdy po 36 letech na pozici vychovatele odešel do starobního důchodu. Po vystavění nové budovy DM Lužická čp. 489 totiž na vlastní žádost ze zdravotních důvodů (vrozená oční vada) odstoupil a v odpovědné funkci vedoucího vychovatele jej vystřídal plně vysokoškolsky pedagogicky kvalifikovaný Bc. Josef Kvasničák k 1.9. 1984.

Na trutnovských lesnických školách se K. Vacek uplatnil se jako organizátor volnočasových aktivit a koníčků mládežníků a zájmové činnosti žáků. Zejména od r. 1969 jako spoluzakladatel a posléze úspěšný vedoucí Jezdeckého klubu SSM při SLTŠ Trutnov, jako milovník koní a propagátor jezdectví na trutnovských lesnických školách. Za Vackova vedení se řadě nadšenců jezdeckého sportu podařilo zbudovat do roku 1980 z polorozpadlé stodoly Na Bojišti u Trutnova poblíž Královédvorské ulice moderní areál pro aktivní milovníky jezdeckého sportu a ušlechtilých koní., Aby se později od r. 1994 z jezdeckého klubu stal klub chovatelský, zabývající se chovem čistokrevných arabských koní plemene Shagya –arab, protože prodej odchovaných hříbat byl jedním z mála finančních zdrojů občanského sdružení Klub Shagya Arab při SLŠ Trutnov. Již tehdy bylo dosaženo několika úspěchů v jezdeckých soutěžích. Klub se soustředil na jezdeckou turistiku a rekreační ježdění. K. Vacek se i zde osvědčil jako znamenitý organizátor, zodpovědný, disciplinovaný a iniciativní. Vždy jako vychovatel vlastně již druhé lesnické generace žáků školy usiloval o vytvoření dobrého výchovného klimatu i solidních mezilidských vztahů. Chtěl, aby se jeho svěřenci na domovech mládeže cítili pohodově, výborně a měli dostatek prostoru pro zájmovou mimoškolní činnost, což se mu škole dařilo.

Úmrtím K. Vacka v něm odchází skromný a rozvážný vychovatel, který se snažil ze svých svěřenců vychovat slušné a dobré lesníky se zájmem o druhé i o ušlechtilé zájmy a hobby, zájmy a koníčky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.