Informace o přijímacím řízení - 8.6.2020

Kategorie: Aktuality
Autor: ČLA Trutnov
Vytvořeno: 06 duben 2020

Informace k organizaci přijímacích zkoušek v době koronavirové pandemie. Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Ve znění pozdějších předpisů, upravuje pro školní rok 2019/2020 pravidla přijímacího řízení včetně podmínek konání jednotné přijímací zkoušky a pravidla konání maturitní a závěrečné zkoušky.

Jednotná přijímací zkouška

Na základě ustanovení tohoto zákona proběhne jednotná přijímací zkouška pouze v jednom řádném termínu, který byl stanoven na 8.6.2020. Výsledek jednotné přijímací zkoušky se uplatní i na druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce. Kritéria pro přijímaní uchazečů zůstávají v podobě, jak je stanovil ředitel příslušné školy. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém splnění kritérií přijímacího řízení podílí nejméně 60 %, v případě oboru Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

Náhradní termín byl stanoven na 23.6.2020. Další informace můžete průběžně získávat zde prijimacky.cermat.cz a zde www.msmt.cz. Vše podstatné k dnešnímu datu je shrnuto v dokumentu níže.

Pozvánky k přijímacímu řízení budou rozeslány v nejbližší době.

Ing. Miloš Pochobradský, ředitel školy