Zemřela Božena Karmínová

Kategorie: Aktuality
Autor: ČLA Trutnov
Vytvořeno: 06 duben 2020

Všem přátelům, především však absolventům naší školy oznamujeme velmi smutnou zprávu, že 22. března 2020 zemřela ve věku 87 let naše bývalá kolegyně Boženka Karmínová. Na naší lesárně vyučovala v letech 1958 až 1989 především ruský jazyk. Čest její památce. Více v nekrologu Jiřího Uhlíře.

Mgr. Božena Karmínová, rozená Ježková

V pondělí 22. března 2020 zemřela v Trutnově ve věku 87 let paní Mgr. Božena Karmínová, rozená Ježková, promovaná filoložka, středoškolská profesorka Střední lesnické školy a Lesnické mistrovské školy v Trutnově (1958 - 1989), vyučující ruského a českého jazyka a literatury, tlumočnice a překladatelka.

Božena Ježková, narozená 4. března 1933 v rodině dělníka Ježka ve Světí na okrese Hradec Králové, pracovala po základní škole jako dělnice. Po maturitě v roce 1952 úspěšně absolvovala pětileté studium oboru ruština a čeština na Filologické fakultě University Karlovy v Praze (1952 - 1957). Dne 26. 8. 1957 započala pedagogickou dráhu na Střední zdravotnické škole v Rumburku a posléze po svatbě s se středoškolským pedagogem Otto Karmínem nastoupila 1. března 1958 na tehdejší Lesnickou technickou školu v Trutnově, kde nejprve vyučovala český a rusky jazyk a literaturu, aby se posléze specializovala na výuku ruštiny. Dobře vychovala se svým manželem své dvě dcery.

Na trutnovské lesnické škole působila 32 let (1958 - 1989). Snažila se dobře vychovávat vzdělané lesníky. Učila je lásce k vlasti, mateřskému jazyku, i osvojení si cizí řeči. Úlohu v tomto směru neměla lehkou, protože mladí lidé ještě nedoceňují výhody dobré znalosti světových jazyků, o čemž mohou vydat svědectví vyučující také němčině a angličtině na trutnovské SLŠ.

Ruštinářka Karmínová organizovala různé soutěže, olympiády s cílem poznat kulturu, historii a hodnoty umění Sovětského svazu, jak vyžadovaly i učební osnovy i tehdejší politická situace. Pochopitelně pracovala dlouhá léta jako jednatelka výboru ZO SČSP, v poslední době i jako pomocnice pokladníka při SRPŠ na SLŠ. Tyto funkce vykonávala k plné spokojenosti nadřízených i řadových členů.

Své jazykové schopnosti i nadále rozvíjela. Připravovala pro své žáky odborné lesnické texty v ruštině. Velký důraz kladla nejen na běžné schopnosti komunikativní, ale i na odbornou lesnickou a mysliveckou terminologii. V r. 1976 studovala v Sovětském svazu v Moskvě. Podílel se jako hlavní tlumočnice na zájezdu vlaku družby lesnického mládí trutnovské SLTŠ do Moskvy a Leningradu v únoru a březnu 1986. Také ZV ROH ji pravidelně využíval jako hlavní tlumočnici a překladatelku pro exkurzně vlastivědné základny učitelů ze středních lesnických škol států RVHP v letech 1970 - 1985.

Středoškolská profesorka i třídní učitelka se podílela na výchově více jak 2000 absolventů denního i dálkového studia SLŠ i LMŠ. A že je připravila dobře, svědčí i to, že někteří mohli bez jazykových potíží dobře studovat i na vysokých školách v Sovětském svazu. – Ztíženou situaci měla zejména po Srpnu 1968, po okupaci sovětskými vojsky, kdy většina studentů odmítala se učit ruštině.

Závěrem lze konstatovat, že profesorka Boženka, jak ji všichni nazývali, nebo studenti Marfa, byla osobnost velmi poctivá, čestná, obětavá, pracovitá a na výsost skromná. Děkujeme ji také za četné překlady nejen různých textů, sdělení, ale i résumé v ruském jazyce pro různé publikace. Studenti oceňovali její smysl pro spravedlnost, přiměřenou náročnost i smysl pro fair play ve vztazích mezi učiteli a žáky, Zbývá poděkovat ji za vše, co vykonala pro trutnovskou střední lesnickou školu během svých 32 let. Já pak na ni vděčně a s velkým uznáním vzpomínám, neboť jsem s ní v jediném kabinetu strávil 27 krásných let. Společně jsme prožívali chvíle pohody, ale i otřesů a zvratů, napětí, chvíle radosti i žalu, zejména když nám zemřeli naše rodiče. Vážím si kolegyně Boženky Karmínové pro její lidské i odborně pedagogické kvality. Čest její památce!

PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměř pondělí 6.4.2020.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.