Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce

Kategorie: Aktuality
Autor: ČLA Trutnov
Vytvořeno: 21 leden 2020

Ve středu 15.1. 2020 proběhlo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Letos se školního kola zúčastnilo 17 soutěžících, kteří museli prokázat své znalosti a řečové dovednosti.

Studenti nejprve řešili poslechové úlohy, kde se ukázalo, jak dobře rozumí mluvenému slovu. Čtení a jazyková kompetence prověřila, nakolik student rozumí čtenému textu a jak ovládá gramatiku. V poslední části měli možnost prokázat schopnost plynule a srozumitelně komunikovat na dané téma.

Pouze ten nejlepší postoupí do okresního kola a bude naši školu dále reprezentovat. Všem soutěžícím děkujeme za účast a aktivní přístup v průběhu celé soutěže!