Ředitel vystoupil v rámci konference pořádané KRNAPem

Kategorie: Aktuality
Autor: Veronika Chrobáková
Vytvořeno: 13 září 2019

Mezinárodní vědecké konference se zúčastnila celá řada odborníků včetně ředitele Správy Krkonošského národního parku - PhDr. Robina Böhnische, který je absolventem naší České lesnické akademie.

Cílem konference je prezentovat nejaktuálnější výsledky výzkumu Krkonoš a sousedních pohoří celé Krkonošskojesenické subprovincie (Sudety). Konference představuje také unikátní formu výměny informací mezi vědeckými a výzkumnými pracovníky z České republiky, Polska a dalších zemí, kteří směřují svoji výzkumnou pozornost do Krkonoš. Konference rovněž přispívá k vzájemné spolupráci mezi oběma národními parky. Ředitel ČLA ve svém projevu poukázal zejména na důležitost spolupráce mezi Českou lesnickou akademií a Krkonošským národním parkem.