Třída 3. A se zúčastnila exkurze v rámci předmětu environmentální výchova, více v článku našeho studenta, Jana Lotze.

Dne 10. 9. 2020 se naše třída 3. A zúčastnila exkurze v rámci předmětu environmentální výchova do několika přírodních památek (PP) v okolí Dvora Králové a Lázní Bělohrad.

Jako první jsme navštívili pískovcovou oblast Čertovy Hrady a dále jsme pokračovali na Byšičky, kde se nad neobvyklou krajinou tyčí poměrně známý kostelík. V blízkosti kostelíka se nachází PP Byšičky s loukou plnou ocúnů jesenních. Odtud jsme se jeli podívat do PP Bělohradské bažantnice, kde byla možnost poznat mnoho rozmanitých druhů bylin a dřevin. Nakonec náš autobus zastavil u Hřídelecké Hůry, která je dávno vyhaslým vulkanickým pahorkem. I tak je stále bezpochyby významnou geologickou lokalitou s mnoha zajímavými minerály (jako je amfibol, kalcit, olivín a aragonit), která rozšířila, stejně jako celá exkurze, naše vědomosti.

Autor článku: Jan Lotz - student třídy 3.A

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Lesnická škola

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.