Odborná exkurze třídy 2.B

Kategorie: Odborné exkurze
Autor: Ing. Josef Drobný
Vytvořeno: 10 červen 2019

Ve dnech 29.5 a 30.5.2019 se zmíněný ročník ČLA Trutnov vypravil školním autobusem na dvoudenní odbornou exkurzi do severních částí naší republiky. Začali jsme v soukromých lesích patřících do majetku v oblasti zámku Navarov.

Majitelka nám umožnila nejen příjemné občerstvení, ale hlavně návštěvu porostu douglasek tisolistých, které svoji výškou (jedna má 65 m) patří mezi nejvyšší stromy Evropy. Provázel nás lesní správce pan Václav Soukup, který nám vše názorně ukázal. Odpoledne jsme strávili v botanické zahradě v Liberci. Zde jsme měli možnost vidět nejvzácnější exemplář jehličnanu Wolemie. Nález několika těchto jedinců v malém a nepřístupném skalním kaňonu na utajovaném místě v Austrálii patří mezi tři hlavní objevy lidstva ve dvacátém století. Objev tohoto druhu stromu provází zajímavý příběh. Asi před třiceti lety jeden mladý, vzdělaný sportovec lezl v nepřístupném a odlehlém skalním masivu přibližně 400 km od Sydney. Za pomoci horolezecké techniky se dostal do kaňonu o délce asi 200m se strmými stěnami. Na dně rostly jehličnany od semenáčků až po několik set let staré exempláře. Přes své botanické vzdělání nedokázal určit druh stromu, a proto větvičku po týdnu donesl na univerzitu spolužákovi k určení. Univerzita s údivem oznámila, že tento druh jehličnanu vyhynul před několika sty lety. Přespali jsme u mě na chalupě a většina třídy se věnovala lovu ryb. Ráno jsme absolvovali exkurzi s praktickou ukázkou práce kováře u klasické výhně. Přijel za námi Ing. Roman Hamerský z CHKO České středohoří a věnoval se nám celý den s odborným výkladem a praktickými ukázkami. Počasí nám vyšlo a večer jsme se vrátili do Trutnova.

Emailová korespondence

Vážená paní Turková, moc vám děkujeme za možnost návštěvy porostu douglasek a za občerstvení u vás na zámku. Ty stromy jsou nádherné a v kondici. Jsem učitelem odborných lesnických předmětů na České lesnické akademii v Trutnově a se svou třídou jsme měli skvělý zážitek. Moc děkujeme, Josef Drobný.

Vážený pane Drobný, potěšení bylo také na naší straně. Děkuji za zaslané ocenění práce našich lesníků. Domnívám se, že se lesu plně věnují s veškerou odborností i osobním nasazením. V případě Vašeho zájmu můžeme obdobnou exkurzi v příštím roce zopakovat. S přáním všeho dobrého! Radka Turková - jednatelka.