Ve dnech od 3. 10. do 7. 10. 2016 se čtvrté ročníky studentů ČLA v Trutnově zúčastnily bloku odborných exkurzí. Během týdenního pobytu jsme navštívili řadu míst s odlišnými přírodními i hospodářskými podmínkami, které nelze poznat a prostudovat v okolí Trutnova. 

První zastávka byla v Městských lesích Hradce Králové, ve kterých jsme měli možnost poznat podmínky borového hospodaření s důrazem na rekreační funkce příměstských lesů. Zvláště zajímavá byla přirozená obnova borovice z vedlejších porostů na naoraných holých plochách. V odpoledních hodinách jsme absolvovali exkurzi na přečerpávací stanici Dlouhé stráně, která svým výkonem 650 MW vyrovnává napětí v přenosové soustavě, přestože elektrárna není čistým producentem energie, její postavení v době rozvoje nestálých zdrojů obnovitelných energii je nezastupitelná.

V úterý jsme se seznámili s problematikou odumírání smrkových porostů na LS Vítkov, převážně na HS 45 (živná stanoviště středních poloh). Kalamita katastrofálních rozměrů a energický výklad pana správce Ing. Groda nás přesvědčily o reálnosti možných rizik spojených se suchem a oteplováním. Stres způsobený převážně suchem rozjíždí poškození václavkou smrkovou a na oslabených stromech, které již bez správné funkce kořenů nejsou schopné ronit pryskyřici, dochází k intenzivnímu přemnožení lýkožrouta smrkového a severského. Hlavním programem ve středu bylo bukové hospodářství v Bílých Karpatech - LS Luhačovice, zde studenti měli možnost poznat jedny z nejlepších bukových porostů ve střední Evropě, které v mýtném věku dosahují běžné hektarové zásoby přesahující objem 800m3. Zajímavostí této lokality byla i schopnost klimaxového buku se intenzivně obnovovat a vychovávat tak, že náklady na pěstební činnost jsou v těchto podmínkách dlouhodobě velmi nízké. Přestože je zhodnocení bukové kulatiny výrazně nižší nežli u smrku, dosahuje zdejší lesní správa zajímavých hospodářských výsledků.

Ve čtvrtek jsme poznávali dubové, topolové a ořešákové hospodaření na lesním závodě Židlochovice, na těchto velmi živných lokalitách naopak pěstební náklady výrazně převyšují republikové průměry. Zakládání porostů se zde provádí především síjemi (DB, OR). Velmi zajímavou přednášku jsme dále absolvovali v Biosférické rezervaci Dolní Morava. Zde nám pan Ing. Vybíral, představil velmi silně myšlenky trvale udržitelného obhospodařování krajiny v tomto regionu. Poslední den jsme pak navštívili pilařský koncerny Story Enso ve Ždírci nad Doubravou, zde nás zaujala nejen vyspělost použitých technologií, ale hlavně systém sto procentního využití veškeré hmoty nakoupené a přivezené do areálu. Surové kmeny jsou před pořezem odkorněny, kůra se spaluje ve firemní kogenerační jednotce, která jednak vyrábí elektrickou energii a jednak zbytkovým teplem zajišťuje provoz sušáren řeziva. V areálu se dále vyrábějí pelety z pilin a veškeré boční řezivo je zužitkováno na bílou papírenskou štěpku. Pila svým pořezem dokáže zpracovat více jak milión m3 smrkové kulatiny za rok.

Všem našim průvodcům děkujeme za jejich čas a ochotu nám předat provozní zkušenosti

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Lesnická škola

csenfrdeitplsv

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.