Meteorologická stanice, kterou jsme pořídili díky projektu EDUgrant se stala součástí výuky odborných předmětů a studenti se s ní postupně seznamují. Jak vnímají novou učební pomůcku se dozvíte v přiloženém souboru.

Ve dnech 23. - 25. 8. 2022 se konala ve Walesu závěrečná konference k projektu EMOC, na které se sešli všichni partneři. V Evropě se připravuje certifikace operátorů těžebně dopravních strojů a výstupem projektu jsou podmínky, které musí splnit příslušný operátor, který chce získat certifikát.

Po dvou letech úspěšně zakončujeme projekt KOMPETENCE 4.0, do kterého se naše škola zapojila. Projekt se zaměřuje na podnikavost jako klíčovou kompetenci pro trh práce v Čechách i Polsku. Hlavním cílem projektu je zlepšení situace mladých lidí, kteří dokončí studium na SŠ a chystají se vstoupit na trh práce.

Třída 2. O se seznámila s meteorologickou stanicí, kterou jsme pořídili díky získanému grantu od EduTeam. Do budoucna je v plánu rozšíření této výzkumné stanice, která se stala součástí výuky odborných předmětů a zároveň skvělým pomocníkem pro naše studenty a pedagogy.

Dne 26.4.2022 se na naší škole konala dvoudenní konference k projektu EMOC (European machine operator certificate), na které se sešli zástupci všech partnerských zemí. Po úvodním přivítání byly prodiskutovány dosavadní pokroky v projektu, jednotlivé požadavky a plány a také nezbytné kroky k dokončení projektu.

Ve středu 27.4.2022 se v Liberci konal veletrh fiktivních firem k projektu KOMPETENCE 4.0, jehož jsme již druhým rokem součástí. Ratingu se zúčastnili zástupci fiktivní firmy Včelák, Prak a Krakonošova zahrada, kteří reprezentovali svou firmu a představili, čím se zabývají a jaké služby nabízí.

Výzkumný vrch oficiálně zahájil svou činnost. Na výzkumné stanici budeme měřit meteorologické jevy, jako jsou teplota, vlhkost, množství srážek, rychlost větru. Tyto veličiny následně porovnáme jak na volné ploše, tak v jednotlivých přilehlých porostech.

Jednou z fiktivních firem pro letošní školní rok je v rámci projektu KOMPETENCE 4.0 firma Včelák. Cílem této firmy je rozvoj včelařských dovedností, produkce včelích produktů, rozvoj obchodních, marketingových a komunikačních dovedností.

Dne 25. 1. 2022 proběhlo osmé setkání k projektu KOMPETENCE 4.0, který na naší škole běží druhým rokem. Setkání se s ohledem na aktuální situaci konalo prostřednictvím aplikace MS Teams. 

Konec roku byl ve znamení pořizování vybavení do fiktivních firem, které jsou zapojeny do projektu KOMPETENCE 4.0. V tomto školním roce se jedná o fiktivní firmy zaměřené na včelaření, zahradnické práce a produkci výrobků ze dřeva.

Projekt výstavby výzkumné meteostanice, který jsme nastartovali díky podpoře EduTeam a získaného grantu, je opět o krok dál. Naši pedagogové se zúčastnili semináře, kde se seznámili s uživatelskými postupy při práci s jednotlivými přístroji.

Dne 3. 11. 2021 proběhl sedmý společný vzdělávací seminář a zároveň setkání expertní skupiny k projektu KOMPETENCE 4.0, který na naší škole běží druhým rokem. Seminář se konal prostřednictvím aplikace MS Teams.

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru

Tento web používá technické cookie, které zajišťují základní technickou funkčnost webu a analytické cookie od Google Analytics, které využíváme pro generování anonymních statistik o používání našeho webu. Tyto informace využíváme pouze pro interní potřeby a dále je s nikým nesdílíme.