Výsledky přijímacího řízení

Kategorie: Aktuality
Autor: ČLA Trutnov
Vytvořeno: 29 duben 2019

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 pro studijní obory Lesnictví, Ekologie a životní prostředí, Mechanizace a služby a Lesní mechanizátor.

Důležité upozornění

Upozorňujeme Vás na povinnost odevzdat do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení škole zápisový lístek. Nejlépe formou osobního doručení či jeho zaslání doporučeným dopisem.

  • Lesní mechanizátor do 7.5.2019
  • Ostatní obory do 15.5.2019

Informace k nástupu ke studiu na naší škole pro školní rok 2019/2020 budou zveřejněny na stránkách školy dne 22.5.2019 od 10 hodin.

Informace pro nepřijaté žáky

Uchazečům, kteří nebyli přijati, doporučujeme poslat co nejdříve po doručení rozhodnutí o nepřijetí (nejpozději však do 3 pracovních dnů) na adresu školy odvolání. Vzhledem k současnému systému přijímacího řízení, nemusí všichni přijatí poslat zápisové lístky nebo je mohou stáhnout, a proto je pravděpodobné, že všichni, kdo mají o studium na naší škole vážný zájem, budou přijati na toto odvolání.