Exkurze třídy 1.E v Týništi nad Orlicí

Kategorie: Odborné exkurze
Autor: Ing. Zdeněk Balcar
Vytvořeno: 21 květen 2019

Tak jako každým rokem navštívili žáci 1.E 15.5.2019 v doprovodu Ing. Zdeňka Balcara Semenářský závod LČR s.p. v Týništi nad Orlicí a Lesoškolky s.r.o. – středisko Albrechtice nad Orlicí.

Po příjezdu do Semenářského závodu, nás přivítala paní ředitelka Ing. Zuzana Neznajová. Poté žáci absolvovali prohlídku závodu s jejím odborným výkladem týkající se procesu zpracování a uskladnění osiva různých dřevin. Žáci se seznámili s technologiemi zpracování semen a plodů lesních dřevin, počínaje „historickými“ dnes již nepoužívanými stroji až po nejnovější přírůstek – optickou třídičku semen, kterou viděli při třídění naklíčených bukvic. Při nárůstu potřeby osiva různých listnáčů viděli i netradiční systémy zpracování semen.

Po krátkém přesunu do Albrechtic nad Orlicí žáci shlédli školkařský provoz s výkladem vedoucí střediska Danuty Prokůpkové. Při prohlídce se seznámili s přípravou substrátů, procesem výroby krytokořenných sazenic v sadbovačích QuickPot, jak ve fóliovnících, tak na volné ploše. Přestože se středisko postupně orientuje na stále žádanější krytokořenné sazenice, žáci poznali i technologii pěstování prostokořenných sazenic na záhonech s jejich následným skladováním.

Závěrem děkuji našim průvodcům za čas, který nám věnovali při velice fundovaném výkladu s názornými ukázkami a navíc paní Danutě Prokůpkové za drobné občerstvení žáků.