Leśnictwo – studia wyższe

Studium jest trzyletnie, zakończone udzieleniem absolutorium z prawem nadawania tytułu DiS. Składnik zawodowy wykształcenia tworzy podstawy wiedzy dla formowania zawodowego leśno-ekologicznego i biologicznego myślenia. Prowadzi do zrozumienia prawa naturalnego i wsparcia nowych trendów w gospodarce leśnej i w architekturze krajobrazu.

Absolwent jest przygotowany do kompleksowego rozwiązywania problemów w gospodarce leśnej, środowisku naturalnym i architekturze krajobrazu, w odniesieniu do naszego prawodawstwa i przepisów UE. Dalej jest przygotowany do uczestniczenia w edukacji środowiskowej w miejscu swojej działalności, skierowanej do uczniów szkół i populacji osób dorosłych. Praktyki zawodowe odbywają się w oddziałach ÚHÚL Brandýs nad Labem i w poszczególnych zarządach Lasów Republiki Czeskiej s. p. Wyższa szkoła zawodowa jest akredytowana przez Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego Republiki Czeskiej.

  • 41-32-N/01 Leśnictwo
  • 3 letni okres kształcenia

Ta strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na to.