Lov studentů na Školním polesí ČLA Trutnov

Kategorie: Časopis Facír
Autor: ČLA Trutnov
Utworzono: 07 listopad 2018

Lesu a lovu zdar!
My, jakožto studenti na České lesnické akademii v Trutnově, máme možnost lovit na školním polesí.

Tento rok dostalo povolenku devět studentů. V povolence máme: koloucha jelena evropského, srnu, srnče, sele prasete divokého, lišku, jezevce, kunu lesní a skalní a straku obecnou.
Od vedení školy byl uvolněn kousek polesí čítající asi 150 ha. Na tomto území jsou 3 krmelce, o které se staráme a 2 poměrně rozlehlé louky.
Lov na školním polesí není zase tak jednoduchý. Polesí je příměstská honitba, velký pohyb lidí po lese nezajišťuje zvěři dostatečný klid. Za večerní vycházku není žádný problém napočítat 5 lidí, co venčí psy! To způsobuje, že zvěř vychází až v nočních hodinách a studenti samozřejmě nemají noční vidění, termovize nebo něco tomu podobného. Tento lov je tedy velmi náročný kvůli častému pohybu lidí, a proto si studenti musí být na sto procent jistí, co střílí. Samozřejmě myslivost na školním polesí není jen o tom, aby se studenti naučili střílet, ale nejdůležitější je péče o zvěř.
Povolenku nedostanou však všichni studenti, student si povolenku musí zasloužit, a to tím, že má dobrý prospěch, ukázkové chování a projevuje zájem o myslivost.
Tímto článkem jsme vám chtěli přiblížit jednu z mnoha aktivit, a to provozování myslivosti studentů na Školním polesí České lesnické akademie v Trutnově.

Autoři: David Zikmund, Jakub Beran