posted by: Ing. Miloš Pochobradský
Created: 10 January 2021

Lesu zdar!
Rok 2020 byl opravdu jiný a osobně bych si dovolil říci, že „hrozný”. Hrozný, tím říkám nejen z pohledu nakažlivého onemocnění Covid 19, ale z našeho pohledu vzdělávacího.

Read more
posted by: RNDr. Petr Kejklíček
Created: 10 January 2021

Z mého pohledu rok 2020 představuje nejen pro oblast školství malou katastrofu. Protože pracuji ve školství poměrně dlouho, tak jen pár postřehů z této oblasti.

Read more
posted by: Ing. Jiří Franc
Created: 10 January 2021

Vážení a milí čtenáři Facíra,
dovolte na počátku roku, v němž si připomeneme 60. výročí zahájení lesnického vzdělávání ve Svobodě n. Ú., krátké zamyšlení nad uplynulými dvanácti měsíci.

Read more
posted by: Ing. Luboš Němeček
Created: 10 January 2021

Možná jste se někdy tázali, proč je v názvu naší školy slovo akademie a co ji tvoří. Součástí ČLA je vedle učňovského oboru a maturitních oborů také vyšší odborná škola, což je tříleté vyšší odborné studium zakončené absolutoriem (závěrečnou zkouškou).

Read more
posted by: Ing. Ondřej Jirmann
Created: 10 January 2021

Vážení čtenáři,
byl jsem osloven žákem 2. OC Vojtěchem Kohoutem, abych se vyjádřil k praxím v této covidové době. Jsem rád, že mohu do FACÍRA napsat několik slov o našich žácích a jejich praxích.

Read more
posted by: ČLA Trutnov
Created: 25 September 2020

Tento článek obsahuje dvě básně a jedno zamyšlení pro jubilejní číslo školního časopisu Facír.

Read more
posted by: ČLA Trutnov
Created: 21 January 2020

Tento článek obsahuje dvě básně a jeden fejeton pro školní časopis Facír.

Read more
posted by: ČLA Trutnov
Created: 22 November 2019

1. Proč jste se rozhodl kandidovat na ředitele ČLA?

Kandidovat na post ředitele ČLA jsem se rozhodl proto, že to pro mne byla velmi zajímavá pracovní životní výzva, navíc jsem věděl, že to bude práce, která mě bude bavit, dále i proto, že jsem absolventem ČLA.

Read more
posted by: ČLA Trutnov
Created: 12 November 2018

Dne 4. října 2018 se konalo již 51. Sokolnické setkání v Opočně, kterého se účastnilo také několik studentů našeho sokolnického a trubačského kroužku ČLA Trutnov.

Read more
posted by: ČLA Trutnov
Created: 12 November 2018

Venku byla příšerná zima a motor řval divoce, jako by to mělo být naposledy. Sněhu k tomu všemu napadalo opravdu přespříliš, což jenom ztěžovalo už tak bídné jízdní podmínky.

Read more
posted by: ČLA Trutnov
Created: 07 November 2018

Lesu a lovu zdar!
My, jakožto studenti na České lesnické akademii v Trutnově, máme možnost lovit na školním polesí.

Read more
posted by: ČLA Trutnov
Created: 17 October 2018

Tento článek obsahuje dvě básničky pro školní časopis Facír.

Read more

This website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By using this website, you agree to this.