Česká lesnická akademie v Trutnově je špičkou v lesní pedagogice je název článku, který byl o naší škole publikován na webu Královéhradeckého kraje

Vedle známých kroužků, které na škole působí, existuje ještě  jeden nenápadný, ale nikoliv bezvýznamný. Vede jej vychovatel pan Miloš Vlášek, který svůj kroužek nazval kroužek pracovní. Nyní několik aktivit z činnosti kroužku.

Dne 21. prosince 2017 proběhlo v aule školy tradiční slavnostní přijetí žáků prvních ročníků ČLA Trutnov do cechu lesnického a mezi žáky naší školy. Jednalo se o třídy 1.A a 1.B oboru lesnictví, třídu 1.O oboru ekologie a životní prostředí, třídu 1.C oboru mechanizace a služby a třídu 1.E oboru lesní mechanizátor.

Dne 14. prosince 2017 jsme v rámci projektu TWAS - Thermal Waters And Spas navštívili další lázně - Lázně Poděbrady. Díky paní průvodkyni jsme se dozvěděli mnoho informací o historii lázní i lázeňských procedurách.

V úterý 21.11.2017 v 9:15 hodin proběhl krátký vstup týkající se mezinárodního projektu TWAS v Českém rozhlase Hradec Králové na frekvenci 90,5, jehož záznam je možno si poslechnout v příloze článku.

Tak jako už každoročně v čase předvánočním, tentokrát 20.12.2017, se konala v tělocvičně školy tradiční vánoční besídka žáků naší školy. Organizace se chopil odborník z nejpovolanějších a to náš vzácný kolega Mgr. Milan Jiřišta,

V pátek 15.12.2017 se na zimním stadionu v Trutnově uskutečnil již 20. ročník hokejového turnaje. Celkem se přihlásilo 12 týmů z jednotlivých tříd, které byly rozděleny do čtyř skupin po třech. Ze základních skupin postupoval vždy jen jeden tým, a to se nakonec povedlo třídám 4.A, 2.B, 3.B a 3.E.

Ve čtvrtek 14. 12. 2017 proběhla v aule školy přednáška Mgr. Martina Polívky DiS. Zaměřena byla na aktuální téma – uvádění dřeva a dřevařských výrobků na vnitřní trh EU. Tato problematika je v prostředí naší republiky relativně nová a povědomí o ní je dosud velmi nízké.

Tradiční návštěvu našeho hlavního města v předvánočním čase absolvovali dne 14.10.2017 studenti třetích ročníků. Hlavním bodem programu bylo shlédnutí dramatu bratří Mrštíků Maryša v Národním divadle.

Bílá Třemešná byla ve středu 13. 12. 2017 cílem našeho autokaru a místem konání turnaje středních škol v šachu družstev. Do soutěže byli nominováni ti nejlepší podle výsledků ze školní ho kola a dlužno dodat, že oproti turnaji ve škole bylo vidět znatelné zlepšení. Zvláště Petr Adam přijížděl plný optimismu po víkendovém tréninku.

Dne 12.12 se uskutečnily na naší škole prezidentské volby, kterých se zúčastnili studenti prvních ročníků.
Žáci chodili o přestávkách do vyčleněné třídy, která měla funkci volební místnosti.

V pondělí 11. prosince 2017 přišli studenti do školy v pestrobarevných oblecích. Je to jediný den ve školním roce, kdy je úplná svoboda odívání.

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru

This website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By using this website, you agree to this.