Dne 16. ledna se naše třída 4. OC vydala na celodenní výlet do hlavního města Prahy. Nejdůležitější náplní dne bylo divadelní představení Romeo a Julie. Představení ztvárnili slavní i méně známí herci.

V pondělí 29. 1. 2018 se aula ČLA zaplnila 18 účastníky 44. ročníku okresního kola olympiády v českém jazyce. Jaké úkoly řešili soutěžící? Všichni museli zápolit s mluvnickými úlohami a volnou formou psali slohové téma Jestli jsem v něčem opravdu dobrý/dobrá, tak je to...

S našimi třeťáky, kteří se v oboru Lesní mechanizátor specializují na těžebně dopravní stroje, jsme dnes ve Vrchlabí navštívili servisní středisko rodinné firmy Fischer TPD.

Dne 18.1.2018 od 19.00 hodin proběhla výuka stolování ve školní jídelně ČLA Trutnov. Přednášející a kuchaři byli vyučující a žáci se Střední odborné školy a učiliště Trutnov, obor gastronomie.

V krásném zimním, sněhem zasypaném Harrachově, díky spolupráci s Krkonošským národním parkem, probíhá tradiční lyžařský kurz prvních ročníků žáků naší školy.

V termínu 18. až 21.1.2018 se v Koutech nad Desnou konal již 23. ročník lyžařských soutěží lesníků ČR. Tohoto lesnického klání se zúčastnili též zástupci naší školy, kteří dosáhli vynikajících umístění. V kategorii mládeže zvítězil Přemek Macl (3.B) před Jakubem Kamarádem (2.OC).

V rámci doplnění sbírky preparátů živočichů došlo v prosinci k pořízení nových exponátů. Sbírka byla doplněna o šakala obecného (Canis aureus), samici jeřábka lesního (Bonasa bonasia), sluku lesní (Scolopax rusticola), vránu šedou (Corvus cornix),

Koncem prosince byl v naší honitbě Školní polesí uloven pětiletý jelen s velmi atypickou vadou pro tento druh zvěře. Jedná se o jedince s přerostlými spárky. Až na levý zadní běh, který vypadá zcela normálně, jsou zbylé tři očividně přerostlé. Nejvíce přerostlým během je pravý zadní běh.

Česká lesnická akademie v Trutnově je špičkou v lesní pedagogice je název článku, který byl o naší škole publikován na webu Královéhradeckého kraje

Vedle známých kroužků, které na škole působí, existuje ještě  jeden nenápadný, ale nikoliv bezvýznamný. Vede jej vychovatel pan Miloš Vlášek, který svůj kroužek nazval kroužek pracovní. Nyní několik aktivit z činnosti kroužku.

Dne 21. prosince 2017 proběhlo v aule školy tradiční slavnostní přijetí žáků prvních ročníků ČLA Trutnov do cechu lesnického a mezi žáky naší školy. Jednalo se o třídy 1.A a 1.B oboru lesnictví, třídu 1.O oboru ekologie a životní prostředí, třídu 1.C oboru mechanizace a služby a třídu 1.E oboru lesní mechanizátor.

Dne 14. prosince 2017 jsme v rámci projektu TWAS - Thermal Waters And Spas navštívili další lázně - Lázně Poděbrady. Díky paní průvodkyni jsme se dozvěděli mnoho informací o historii lázní i lázeňských procedurách.

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru

This website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By using this website, you agree to this.