Dne 2. 9. 2021 proběhl v Liberci šestý společný vzdělávací seminář a zároveň setkání expertní skupiny k projektu KOMPETENCE 4.0, který na naší škole běží druhým rokem. Již brzy vám představíme nové fiktivní firmy.

Projekt se zaměřuje na zlepšení postavení absolventů středních škol na trhu práce v česko-polském příhraničí v souvislosti s nutností posilování nově vzniklých kompetencí, které přináší nástup Průmyslu 4.0. Jedná se o česko-polský projekt, ve kterém žáci na obou stranách založí fiktivní firmy a přeshraničně mezi sebou spolupracují. V rámci projektu bude realizována výuka základů českého a polského jazyka prostřednictvím e-learningu. Výstupem projektu je česko-polská učebnice KOMPETENCE 4.0 VE FIREMNÍM PROSTŘEDÍ, která bude k dispozici všem středním školám v celém česko-polském příhraničí.

Program vzdělávacího semináře

 • představení modulárního systému
 • seznámení s 1. vzdělávacím modulem
 • pracovní listy
 • metodické pokyny
 • klíčové aktivity
 • administrace
 • publicita
 • stanovení termínů dalších setkání

Program setkání expertní skupiny

 • pracovní smlouvy a dokladování mezd
 • nákupy pro učebny a fiktivní firmy
 • rozpočet
 • dokladování v systému MS2014+
 • klíčové aktivity
 • administrace
 • publicita
 • stanovení termínů dalších setkání

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Lesnická škola

csenfrdeitplsv

This website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By using this website, you agree to this.