V pátek 7. dubna 2017 se v aule školy konalo školení hodnotitelů trofejí. Toto setkání se konalo pod záštitou ČMMJ, přičemž se ho zúčastnili členové hodnotitelských komisí OMS Trutnov a OMS Hradec Králové. Hlavním cílem bylo sjednotit pravidla při hodnocení trofejí spárkaté zvěře a šelem.

Součástí školení bylo i praktické bodování trofejí, na které dohlíželi školitelé Doc. Vach a Ing. Litomiský. Velmi příjemným zjištěním bylo, že mezi hodnotiteli bylo velké množství absolventů naší školy. Jsme rádi, že právě oni jsou častými členy hodnotitelských komisí v rámci svých okresních mysliveckých spolků a tím šíří dobré jméno naší školy.

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru

This website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By using this website, you agree to this.