Exkurzi, kterou minulý čtvrtek absolvovali žáci ročníku 4. C, jsem začal připravovat se značným předstihem. Již letos v lednu bylo třeba pro velký zájem rezervovat vstup do expozice České národní banky. Zde jsme náš pražský den v 9:00 začínali. V prostorách původního trezoru jsme se  prostřednictvím slova průvodce,

videosnímků a moderně koncipované přehlídky mnoha exponátů seznámili s historií peněz a měnového vývoje českých zemí. Nechybělo ani potěžkání zlaté cihly. Po přesunu exponovanými turistickými lokalitami z pravého na levý vltavský břeh následovala nejdříve návštěva informačního střediska Poslanecké sněmovny, sledování schůze zákonodárců z návštěvnické galerie hlavního jednacího sálu a na závěr přijetí u předsedy výboru pro životní prostředí PhDr. Robina Böhnische. Robin nám umožnil nahlédnout do běžně nepřístupných míst, včetně reprezentačních prostor premiéra či poslaneckých kanceláří a dovědět se řadu zajímavostí o legislativním procesu i výkonu poslaneckého mandátu. Za čas i vstřícnost, se kterou se nám Robin věnoval, tímto děkujeme.

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Lesnická škola

This website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By using this website, you agree to this.