Ve středu 22. března na naší škole započaly jarní praxe. Nejprve na praxi nastoupily ročníky 1.A, 1.B a 3.O. V pěstební činnosti žáci připravovali vytěžené plochy pro následnou obnovu lesa. Doklízeli paseky, ze kterých byl klest vyvezen pro následné štěpkování. V lokalitách, kam se technika nedostane, klest pálili.

Žáci 1. O započali svou jarní praxi (27. 3.) v lesní školce, kde vyzvedávají, třídí, svazkují a zakládají sadební materiál, který bude v průběhu dalších dní vysazován. K výše zmíněným ročníkům se postupně přidávají a budou přidávat i ročníky další.

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru

This website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By using this website, you agree to this.