Zaměstnanost a potřebnost absolventů všech typů lesnických škol. Sociální aspekty lesnického sektoru. Dne 16. 3. 2017 se pod záštitou ministra zemědělství uskutečnil v Hranicích na Moravě seminář, zabývající se vzděláváním v lesnickém školství.

Bylo konstatováno, že V České republice neexistuje sjednocující celorepublikový pohled na otázku počtu lesnických škol a jejich koncepční rozvoj z pohledu potřeb praxe. S příspěvky o Současné problematice učňovského školství vystoupil Mgr. Jan Korbelář, o Kvalifikovaností a potřebností absolventů jednotlivých typů lesnických škol na trhu práce, Ing. Mikoláš Říha (LČR) a o Podpoře lesnického školství z pohledu ministerstva zemědělství Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D. (MZe). V roce 2016 byl zpracován a schválen nový dotační program 21. Centra odborné přípravy, zaměřený na pořízení moderních učebních pomůcek pro zkvalitnění výuky žáků středních a vyšších odborných škol. V uplynulém roce jsme z tohoto programu pořídili 3 ks simulátorů pro harvestor a vyvážecí traktor značky John Deere. Pro letošní rok máme v plánu čerpat z tohoto programu investiční prostředky na nákup učebních pomůcek ve výši 12 mil. Kč.

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru

This website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By using this website, you agree to this.