Z výnosu veřejné sbírky byla pořízena a v sobotu 18. 9. 2021 v 11:00 v areálu ČLA ve Svobodě nad Úpou, během oslav 60. výročí lesnického školství, slavnostně odhalena socha sv. Šimona Kananejského, patrona dřevorubců a lesních dělníků.

Jen nemnoho povolání je po tisíciletí tak nedílně spjato s tvrdou fyzickou prací a zdravotními riziky, jako práce dřevorubce. Kdo jiný by si tedy zasloužil svého patrona. Nejspolehlivějším patronem vlastního zdraví je v sekulárním pojetí pochopitelně náležitě vzdělaný lesní dělník, obdařený přiměřenou opatrností a dostatkem praktických zkušeností. Ale i tací už nejednou utrpěli při práci v lese újmu. Neměli štěstí, řekne si dnes v takovém případě asi většina s nás. Naši předkové by pravděpodobně uvažovali také o chybějící přímluvě světce – patrona, přímluvce, mocného ochránce.

Patronem dřevorubců a lesních dělníků je svatý Šimon Kananejský (také Šimon Horlivec, Šimon Zélota), Ježíšův učedník, jeden z dvanácti apoštolů (Lk 6,15; Sk 1,13), umučený v 1. stol. n. l. Působil společně s apoštolem Judou Tadeášem 13 let jako misionář v Sýrii, Mezopotámii a v Persii, kde nakonec oba společně podstoupili mučednickou smrt. Podle jedné z tradic byla s jeho martyriem spojena pila, kterou byl rozřezán.

Dubový výřez pro budoucí sochu o délce 5 m a průměru 75 cm byl vytěžen v březnu 2018. Šlo o těžbu nakloněného stromu, který ohrožoval rodinný dům žadatele o jeho pokácení. Zhotovení sochy jsme zadali panu Bc. Martinu Kučerovi z Nového Bydžova, jenž se, jak ukazují první reakce, zadání zhostil nadmíru zdařile. Socha o výšce 2,7 m na podstavci z jemnozrnného kocbeřského pískovec se líbí!

Je třeba také poděkovat všem zaměstnancům České lesnické akademie Trutnov, kteří jakoukoliv měrou pomohli při přípravě instalace sochy. Dárci, kteří darovali 1.000 Kč a více budou uvedeni na pamětní desce umístěné v blízkosti sochy, pochopitelně, pokud vyjádří souhlas. Všem bez rozdílu samozřejmě upřímně děkujeme.

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Lesnická škola

csenfrdeitplskslsv

This website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By using this website, you agree to this.