V sobotu 18. září 2021 si pracovníci České lesnické akademie Trutnov, absolventi a četní hosté připomněli úctyhodných šest dekád, po které se ve Svobodě nad Úpou připravují na svou nelehkou profesi budoucí lesní dělníci.

Dnes již nejde jen o tradiční dřevorubce, jejichž výhradně ruční nářadí nahradily koncem 60. let minulého století motorové pily, ale stále častěji také o operátory těžebně dopravních strojů – harvestorů a vyvážecích traktorů.

Na úvodní oficiální část spojenou s připomínkou odkazu zesnulého dlouholetého ředitele školy Mgr. Jana Korbeláře a odhalením dřevěné sochy sv. Šimona Kananejského, patrona dřevorubců, navázal celodenní program s ukázkami lesnické techniky, počítačových simulátorů, prací žáků, stanovištěm lesní pedagogiky a expozicí fotografií a dokumentů z historie školy. K příjemnému průběhu akce přispělo bohaté občerstvení připravené ve školní jídelně mimo jiné ze zvěřiny pocházející ze školních honiteb a rovněž hudební vystoupení trubačů ČLA Trutnov a skupiny Wolf’s colony.

Tak jako před šedesáti lety jsou i dnes největším bohatstvím školy její zaměstnanci, často vlastní absolventi a nadějí do budoucna mladí lidé s opravdovým zájmem o poctivou práci při obhospodařování našich lesů. Ti i oni mají ke svému společnému snažení k dispozici technické vybavení, kterým se nemůže pochlubit žádná ze zbývajících lesnických škol v naší zemi. Tuto skutečnost potvrzují žáci, kteří směřují na svobodskou školu nejen ze všech koutů České republiky, ale i ze Slovenska a v nedávné minulosti také z Polska.

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Lesnická škola

csenfrdeitplsv

This website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By using this website, you agree to this.