Všem studentům, absolventům, kamarádům a přátelům školy oznamujeme velmi smutnou zprávu. Dnes nás navždy opustil bývalý ředitel školy Mgr. Jan Korbelář.

Nekrolog PhDr. Jiřího Uhlíře

V ranních hodinách v pátek 17. září 2021 zemřel v nemocnici v Trutnově po delší nemoci ve věku 72 let Mgr. Jan Korbelář, středoškolský lesnický pedagog a ředitel České lesnické akademie v Trutnově od 1. 4. 2007 do 31. 7. 2019, budovatel moderního komplexu SOUL Svoboda nad Úpou (1991-2007) a v Trutnově (od roku 2007 do 31. 7. 2019).

Jan Korbelář se narodil dne 12. února v Trutnově a celý život působil na Trutnovsku a v Krkonoších. Profesně je spjat s Trutnovskem, především se Středním odborným učilištěm lesnickým (SOUL) ve Svobodě nad Úpou (od roku 1972 do 31. 7. 2019), oborem Mechanizátor lesní výroby. Jako lesník získal solidní odborné lesnické vzdělání, od učňovského přes střední až po vysokoškolské pedagogické. Ve Svobodě nad Úpou získal na LOU Svoboda (1964-1966) výuční list oboru lesař. Pak úspěšně vystudoval čtyřletou Střední lesnickou technickou školu v Trutnově (1966-1970), kde po maturitě dosáhl kvalifikace lesní technik. Po vojenské službě nastoupil v roce 1972 jako mistr odborné výchovy a učitel odborných předmětů a učitel jízd skupiny T na LOU Svoboda n. Ú. (1972-1979). Při zaměstnání si doplnil vysokoškolské vzdělání, a to doplňkové pedagogické studium na Pedagogické fakultě Hradec Králové (1974-1975) a rovněž zde v letech 1975-1980 vystudoval učitelské obory fyzika a základy průmyslové výroby (Mgr.). Stále působil jako středoškolský učitel odborných a všeobecných předmětů na SOUL Svoboda n. Ú. (1979-1991). Od 1. listopadu 1991 nastoupil do funkce ředitele Střední školy lesnické a zemědělské ve Svobodě n. Ú. (SLZŠ, 1991-2007), kde se mu podařilo vybudovat moderní školský areál a komplex a prostavět takřka 100 milionů Kč. Pro progresivní obor Mechanizátor lesní výroby zaměřený na harvestorové technologie vybavené nejmodernější těžební a vývozní technikou (harvestory s trenažerem, vyvážecí technikou a lanovkou) se podařilo vybudovat nejmodernější SOUL v České republice. Už v roce 1997 zde založil první středisko v ČR pro výuku operátorů těžebně dopravních strojů, tzn. harvestorů a vyvážecích souprav. Už tehdy jako podnikavý a iniciativní manažer prokázal velmi dobré organizační a komunikační schopnosti týmové práce, stejně jako velmi dobrou znalost lesnického prostředí, spolupráci s lesnickými školami, fakultami a lesnickými organizacemi. Jako správce počítačové sítě ovládal příkladné počítačové znalosti a dovednosti. Cenné byly jeho dlouholeté zkušenosti spolupráce se samosprávou města Svoboda n. Ú. Úspěšně pracoval jako technický vedoucí českých výprav na Mistrovstvích světa Dřevorubec, dlouholetý ředitel a hlavní organizátor mistrovství ČR v práci s motorovou pilou a společných mistrovství se SR. Vynikl též v dlouhodobé činnosti na úseku myslivosti. V roce 2010 mu ministr zemědělství udělil uznání Summa cum laude za zásluhy o les a významný přínos českému lesnictví. V roce 2014 k 95. výročí založení lesnické dřevařské fakulty v Brně mu byla udělena pamětní medaile G. J. Mendela za rozvoj fakulty a domácí spolupráci. V roce 2017 byl oceněn hejtmanem Královéhradeckého kraje pamětní medailí mezi osobnostmi Královéhradeckého kraje.

Konečně na základě krajského konkursu zároveň nastoupil k 1. dubnu 2007 Mgr. Jan Korbelář do funkce ředitele Střední lesnické školy (SLŠ) a Vyšší odborné školy lesnické (VOŠL) v Trutnově (2007-2008) a zároveň byl ředitelem Střední školy lesnické a zemědělské (SŠLZ) ve Svobodě nad Úpou. Posléze k 1. lednu 2008 byly reorganizovány a integrovány (spojeny) lesnické školy v Trutnově (SLŠ a VOŠL) a SŠLZ ve Svobodě nad Úpou a školní polesí v jednotnou samostatnou organizaci – v Českou lesnickou akademii (ČLA) Trutnov. Tato integrovaná lesnická škola zahrnuje lesnické školství učňovské, střední, vyšší, a dokonce Česká zemědělská univerzita Praha zde v Trutnově otevřela v akademickém roce 2006/2007 první ročník dálkového tříletého vysokoškolského bakalářského studia oboru Provoz a řízení myslivosti a později obor Hospodářská a státní služba v lesnictví (ve školním roce 2014-2015 byla výuka přemístěna zpět do Prahy). Akademie se stala pro ČZU Praha cvičnou školou. V roce 2011 bylo otevřeno Centrum odborného vzdělávání v lesnictví, financované z evropské dotace v hodnotě 35 mil. Kč. Tím byla dovršena integrace a komplexnost lesnického školství v Trutnově, které od roku 1945 v podhůří lesnatých Krkonoš zapustilo hluboké a mohutné kořeny během 74 let (1945-2019), stejně jako od roku 1961 původně učňovské lesnické školství ve Svobodě nad Úpou. 1. ledna 2008 na základě sloučení tří právních subjektů, a to školy ve Svobodě nad Úpou, školy v Trutnově a školního polesí nově vznikla Česká lesnická akademie (ČLA) v Trutnově. Tato ČLA představuje v samotném Trutnově i ve Svobodě nad Úpou mohutný komplex moderních budov a školních zařízení. Patří k nim zmodernizované budovy škol a domovů mládeže, dílen, nezbytný areál školního polesí v Horním Starém Městě o rozloze 1244 ha, střelecký areál Babí, školní arboretum atd. Vznikl moderní komplex, kde řediteluje od 1. 4. 2007 náš vyznamenaný Mgr. Jan Korbelář, který má nemalou zásluhu na vybudování jedinečného moderního školského komplexu, zaměřeného na výuku nových technologií v lesním hospodářství v oborech Lesnictví, Lesní výroby a Mechanizace a služby. Už z tohoto přehledu je viditelné, že Česká lesnická akademie v Trutnově je na výši své doby a že se nemusí bát konkurence ani v rámci Evropské unie. Finanční prostředky na rozvoj lesnické akademie byly čerpány z projektů EU za spolufinancování Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, který si zaslouží i naše poděkování. Prostředky byly vynaloženy účelně a jistě se naší společnosti ve vzdělání vrátí. Ředitel Mgr. Jan Korbelář zpracoval vývoj a budování lesnického školství ve Svobodě n. Ú. v roce 2015 pro jubilejní almanach ČLA Trutnov.

Je více než symbolické a smutné, že v předvečer oslav 60. výročí existence lesnického učňovského školství ve Svobodě nad Úpou odchází na věčnost muž-lesnický pedagog, který se též velmi zasloužil o rozvoj lesnického školství v Krkonoších, zejména ve Svobodě nad Úpou a v Trutnově. Vděčně budeme na jeho pozoruhodnou osobnost i hmatatelné zásluhy vzpomínat. Čest jeho památce!

Attachments:
Download this file (smutecni-oznameni-mgr-jan-korbelar.pdf)Smuteční oznámení1222 kB

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Lesnická škola

csenfrdeitplsv

This website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By using this website, you agree to this.