Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 pro studijní obory Lesnictví, Ekologie a životní prostředí, Mechanizace a služby a učební obor Lesní mechanizátor.

Výsledkové listiny

Důležité upozornění pro žáky denního studia

Upozorňujeme Vás na povinnost odevzdat nejpozději do 02.6.2021 škole zápisový lístek, nejlépe formou osobního doručení či jeho zaslání doporučeným dopisem. Informace k nástupu ke studiu na naší škole pro školní rok 2021/2022 budou zveřejněny na stránkách školy nejpozději 16.6.2021.

Informace pro nepřijaté žáky

Uchazečům, kteří nebyli přijati, doporučujeme poslat co nejdříve po doručení rozhodnutí o nepřijetí (nejpozději však do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí) na adresu školy Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání na střední škole. Vzhledem k současnému systému přijímacího řízení, nemusí všichni přijatí poslat zápisové lístky nebo je mohou stáhnout, a proto je pravděpodobné, že všichni, kdo mají o studium na naší škole vážný zájem, budou přijati na základě tohoto odvolání.

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Lesnická škola

This website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By using this website, you agree to this.