posted by: Bc. Veronika Chrobáková
Created: 19 October 2020

Třída 4. A se na konci září zúčastnila týdenní odborné exkurze, v rámci které studenti navštívili několik velice zajímavých míst. Podrobný zápis z odborné exkurze naleznete v přiloženém dokumentu.

Read more
posted by: Bc. Veronika Chrobáková
Created: 18 October 2020

Vzhledem k aktuální situaci bude hudební kroužek probíhat v ON LINE režimu, např. formou videohovorů. Veškeré informace a podklady poskytne Jan Bajer. Jedná se o dočasné řešení.

Read more
posted by: Bc. Veronika Chrobáková
Created: 13 October 2020

Na základě nových opatření, které přijala vláda, se od 14.10.2020 ruší i praktická výuka. Z tohoto důvodu bude v období od 14.10.2020 do 23.10.2020 probíhat ve všech ročnících distanční forma výuky.

Více v přiložených souborech.

Read more
posted by: ČLA Trutnov
Created: 09 October 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, kolegyně, kolegové, žáci a žákyně, podle současných informací bude organizace výuky v naší škole ve dnech 12. - 30.10.2020 následující. Sledujte naše webové stránky, neboť situace se může měnit každým dnem.

Read more
posted by: Bc. Veronika Chrobáková
Created: 08 October 2020

Podzimní těžební a pěstební praxe jsou v plném proudu. Během výukového bloku se studenti seznámí s několika pracovními činnostmi.

Read more
posted by: Bc. Veronika Chrobáková
Created: 08 October 2020

Pracovní kroužek pod vedením Miloše Vláška nezahálí ani v podzimních měsících. Studenti se pustili do několika pracovních činností, které zušlechťují okolí naší školy.

Read more
posted by: Bc. Veronika Chrobáková
Created: 06 October 2020

Plánovaná krajská konference Kapradí, která se bude konat v pátek 16.10.2020 přehází s ohledem na aktuální situaci do ONLINE režimu. Účastníkům budou zaslány přihlašovací údaje.

Read more
posted by: Bc. Veronika Chrobáková
Created: 06 October 2020

ZRUŠENO - náhradní termín bude zveřejněn

Ve spolupráci se Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny vás zveme na seminář, který se uskuteční ve dnech 13. - 15. 10. 2020 na Školním polesíSeminář je určen zaměstnancům a studentům České lesnické akademie.

Read more
posted by: ČLA Trutnov
Created: 05 October 2020

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Divize Hořovice hledá z řad budoucích absolventů (jaro 2021) vhodného kandidáta na pozici operátor harvestorového střediska či dřevorubec. Tyto pracovní místa se uvolní v průběhu příštího roku.

Read more
posted by: Ing. Kateřina Škodová
Created: 05 October 2020

Ve čtvrtek 8.10.2020 od 15:00 do 17:00 hodin otevíráme čtenářský kroužek v knihovně ZIS na budově VOŠ. Zájemci se můžete hlásit u Ing. Kateřiny Škodové.

posted by: Bc. Veronika Chrobáková
Created: 04 October 2020

Na naše školní polesí jsme pořídili nový štípací automat typ Palax D360 PRO. PALAX je finský výrobce štípacích automatů a dalších strojů na zpracování palivového dříví a patří mezi nejúspěšnější a dlouholeté výrobce této techniky na světě.

Read more
posted by: Bc. Veronika Chrobáková
Created: 01 October 2020

Studentská rada ČLA je zastupitelský orgán všech studentů lesnické školy. Zabezpečuje zpětnou vazbu studentů směrem k vedení školy, pomáhá řešit problémy studentů, hledá vhodná řešení a předkládá návrhy vedení školy na zlepšení a fungování.

Read more

This website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By using this website, you agree to this.