Kategorie: Aktuality
Autor: ČLA Trutnov
Erstellt: 11 Januar 2021

Všem studentům, absolventům, kamarádům a přátelům školy oznamujeme velmi smutnou zprávu. Ve věku 72 let nás opustil náhle v sobotu 9.1.2021 náš bývalý kolega Jaroslav Hrdina.

Weiterlesen
Kategorie: Časopis Facír
Autor: Ing. Miloš Pochobradský
Erstellt: 10 Januar 2021

Lesu zdar!
Rok 2020 byl opravdu jiný a osobně bych si dovolil říci, že „hrozný”. Hrozný, tím říkám nejen z pohledu nakažlivého onemocnění Covid 19, ale z našeho pohledu vzdělávacího.

Weiterlesen
Kategorie: Časopis Facír
Autor: RNDr. Petr Kejklíček
Erstellt: 10 Januar 2021

Z mého pohledu rok 2020 představuje nejen pro oblast školství malou katastrofu. Protože pracuji ve školství poměrně dlouho, tak jen pár postřehů z této oblasti.

Weiterlesen
Kategorie: Časopis Facír
Autor: Ing. Jiří Franc
Erstellt: 10 Januar 2021

Vážení a milí čtenáři Facíra,
dovolte na počátku roku, v němž si připomeneme 60. výročí zahájení lesnického vzdělávání ve Svobodě n. Ú., krátké zamyšlení nad uplynulými dvanácti měsíci.

Weiterlesen
Kategorie: Časopis Facír
Autor: Ing. Luboš Němeček
Erstellt: 10 Januar 2021

Možná jste se někdy tázali, proč je v názvu naší školy slovo akademie a co ji tvoří. Součástí ČLA je vedle učňovského oboru a maturitních oborů také vyšší odborná škola, což je tříleté vyšší odborné studium zakončené absolutoriem (závěrečnou zkouškou).

Weiterlesen
Kategorie: Časopis Facír
Autor: Ing. Ondřej Jirmann
Erstellt: 10 Januar 2021

Vážení čtenáři,
byl jsem osloven žákem 2. OC Vojtěchem Kohoutem, abych se vyjádřil k praxím v této covidové době. Jsem rád, že mohu do FACÍRA napsat několik slov o našich žácích a jejich praxích.

Weiterlesen
Kategorie: Aktuality
Autor: Bc. Veronika Chrobáková
Erstellt: 08 Januar 2021

Vážení žáci, rodiče a zákonní zástupci, z usnesení vlády ze dne 7. 1. 2021 vyplývá, že ve dnech od pondělí 11. 1. – 22. 1. 2021 bude i nadále probíhat výuka ve stejném režimu jako v období od 27. 12. 2020 – 10. 1. 2021. V příloze naleznete Informace k provozu škol od 11. 1. 2021.

Weiterlesen
Kategorie: Aktuality
Autor: Bc. Veronika Chrobáková
Erstellt: 06 Januar 2021

Podívejte se na videoprohlídku naší školy, ve které se dozvíte, jaké studijní obory nabízíme a co můžete od studia očekávat. Přihlášky na střední školu podávejte do 1.3.2021.

Weiterlesen
Kategorie: Aktuality
Autor: Bc. Veronika Chrobáková
Erstellt: 28 Dezember 2020

Vážení žáci, rodiče a zákonní zástupci, 

z usnesení vlády ze dne 23. 12. 2020 vyplývá, že výuka v týdnu od pondělí 4. 1. – 8. 1. 2021 bude probíhat ve všech ročnících distanční formou. 

Weiterlesen
Kategorie: Aktuality
Autor: Mgr. Petr Havíř
Erstellt: 18 Dezember 2020

Přes složitou epidemiologickou situaci v ČR probíhají olympiády v jednotlivých předmětech. Ani naše škola nezahálí, a tak ve středu 16.12.2020 češtináři akademie se studenty úspěšně dokončili školní kolo Olympiády v českém jazyce.

Weiterlesen
Kategorie: Aktuality
Autor: Bc. Veronika Chrobáková
Erstellt: 16 Dezember 2020

Dne 10. prosince 2020 se v bažantnici Černíkovice (majitelem je hrabě Kolowrat) konal výukový školní hon třídy 4.A. Za platných epidemiologických opatření studenti a učitelé absolvovali 5 lečí a na výřadu leželo 99 ks bažantí zvěře.

Weiterlesen
Kategorie: Aktuality
Autor: Bc. Veronika Chrobáková
Erstellt: 14 Dezember 2020

Dovolujeme si vás informovat o provozní době sekretariátu. Ve dnech 18.12., 21.12., 22.12., 23.12., 30.12., 31.12. bude sekretariát uzavřen. Ve dnech 28.12. a 29.12. v běžném provozu.

Diese Website verwendet Cookies, um Dienste bereitzustellen, Anzeigen zu personalisieren und den Verkehr zu analysieren. Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie dem zu.