Vedle známých kroužků, které na škole působí, existuje ještě  jeden nenápadný, ale nikoliv bezvýznamný. Vede jej vychovatel pan Miloš Vlášek, který svůj kroužek nazval kroužek pracovní. Nyní několik aktivit z činnosti kroužku.

V září se uskutečnilo seznamovací opékání špekáčků v areálu DM. Zúčastnili se jak noví, tak i staří členové. Nejprve se vše poklidilo, uhrabalo, naštípalo dříví a mohlo se začít. Akce se velice vydařila a všem moc chutnalo.

Při dalších setkáních se většinou uklízelo v okolí domova mládeže a kolem udírny a ohniště. Těchto akcí se začaly zúčastňovat i první studentky, které se do kroužku přihlásily. Při špatném počasí  se scházeli členové v  oblíbené dílně. Zde  vyráběli například hmyzí hotely, opravovali nářadí a také si prostory znovu vymalovali. Členové kroužku se také podíleli na velké likvidaci starého nábytku na DM. Třídili ho, rozebírali a později i nakládali k odvozu.

Před Vánocemi došlo na výrobu adventních věnců, které byly následně darovány škole a domovu mládeže. Všichni se podíleli na vytváření ozdob, které zkrášlují i vánoční stromeček ve škole a jež se prodávaly i na různých vánočních trzích. Velice šikovný student prvního ročníku začal vyrábět i pěkné klíčenky, které byly společně s ozdobami součástí vánočních balíčků, jež byly zhotoveny pro tombolu školní besídky. Děvčata napekla pro členy kroužku i výborné cukroví. Společně pak členové kroužku poseděli a popřáli si hodně štěstí v novém roce a plánovali, čím se budou v rámci kroužku zabývat v budoucnosti. Plánů mají opravdu hodně.

Věříme, že se pracovnímu kroužku i nadále bude dařit a neopustí je dobrá nálada, která při  setkáních panuje. Je na místě na tomto místě ocenit především vedoucího kroužku panu Miloše Vláška za to, jakým způsobem kroužek vede a za jeho pracovitost, šikovnost a nápady, které jsou jistě velkou motivací nejen pro členy kroužku. Miloši, opravdu velký dík.

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Lesnická škola

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.