Odborná exkurze 4. ročníků

Kategorie: Odborné exkurze
Autor: Ing. Aleš Škoda
Vytvořeno: 05 říjen 2017

V posledním zářijovém týdnu se zúčastnili studenti čtvrtých ročníků týdenního bloku odborných exkurzí. Celá akce se velmi vydařila a věříme, že si studenti uvědomili a upřesnili řadu provozních postupů, které se v teoretickém vyučování těžko vysvětlují.

Z jednotlivých exkurzních zastávek studenti připravili krátké články, ve kterých představí jednotlivé subjekty a exkurzní stanoviště. Děkujeme všem provozním pracovníkům za vstřícný postoj, pedagogický dozor: Mgr. Pavel Macl, Ing. Iva Rosenbergová, Ing. Aleš Škoda

Městské lesy Hradec Králové a.s.

Jsou samostatně hospodařící obchodní společnost obhospodařující lesní a rybniční majetek města a také provozují těžbu štěrkopísku. Městské lesy Hradec Králové hospodaří na 3 800 HA zejména borové hospodářství. Byli jsme seznámeni s přirozenou obnovou borovice – holé seče se naorávají a nechají tzv. nalétnout. Nacházeli jsme se na hospodářském souboru číslo 13 a 21 (Vojtěch Košňar).

Výběrný způsob hospodaření LČR, LZ Konopiště

Navštívili jsme exkurzní objekt LČR LZ Konopiště, kde nám byl představen výběrný (přírodě blízký) způsob hospodaření na HS 47, jeho výhody a nevýhody. Charakteristické pro výběrný les je jeho rozmanitost a to tloušťková, výšková i druhová. Těží se jedinci, kteří dosáhli cílové tloušťky. Díky přirozenému podrostu pod těmito jedinci nevznikají holiny. Výhodami výběrného lesa jsou nulové náklady na zalesnění, není potřeba ochranných opatření proti škodám a zkrácení doby obmýtí. K nevýhodám patří vyšší náklady na výchovné zásahy, větší počet výchovných zásahů, možnost poničeni podrostu při těžbě a horší manipulace při vyklizování porostu po těžbě. Viděli jsme téměř hotový výběrný les. V tomto způsobu hospodaření se daří zvyšovat podíl JD, která je oblíbeným cílem zvěře a to i bez ochranných prostředků. Myslím, že výběrný způsob hospodaření by měl být více rozšířený pro jeho přirozenost a možnost zvýšení počtu některých druhů fauny i flóry, kterým nevyhovují monokultury (František Matyk, Pavel Kroufek 4.A).

Středisko okrasných dřevin Kostelec nad Černými lesy

Dne 27. 9. 2017 jsme navštívili Středisko okrasných dřevin Kostelec nad Černými lesy, kde nás provázel pan  Ing. Pavel Karnet Ph.D. Podnik byl založen v roce 1935, celková výměra je 32ha  a nadmořská výška je 430 m.n.m. Pěstuje se zde široký sortiment okrasných a lesních dřevin v různých věkových stádiích. Roční produkce střediska činí 3 mil ks okrasných a lesních dřevin. Rozmnožování zde probíhá převážně vegetativním způsobem a substrát si zde míchají sami (Pavla Valášková, Eliška Neumannová).

Pila v Kostelci nad Černými lesy

Pila v Kostelci nad Černými lesy patří ČZÚ Praha, zpracovává okolo 24 tisíc m3 surového dřeva ročně. 93 % smrk a mezi  zbylými 7 % je jedle, borovice a měkké listnaté dřevo. Zpracovávají surové kmeny libovolné jakosti  v délce 12 metrů a sortimentu jí  je na 3 metrové, 4 metrové, 1 metrové a 6 metrové délky. Ze sortimentů dělají latě, prkna, hranoly, atd. Vyrábějí vlákninu, kterou posílají do papíren, vyrábějí hnědou a bílou štěpku a vyrábějí palivo. Pila je vybavená rámovou, rozmítací a omítací pilou, dále štěpkováčem a přístrojem určeným k výrobě paliva značky Posch, pila je vybavena sušícími komorami. Prodejna řeziva  je umístěna v areálu pily (Adam Svoboda, Libor Martinec).

Arboretum Kostelec nad Černými lesy

Exkurze čtvrtých ročníků v arboretu v Kostelci nad Černými lesy, kde nás přivítal pan Ing. Václav Bažant Ph. D., který má celé arboretum na starosti. V arboretu je několik tisíc dřevin a keřů z celého světa. Studenti byli v arboretu dvě noci ubytováni a mohli si  celé arboretum důkladně projít a poznat. Sbírka dřevin v kosteleckém arboretu je zaměřena na lesnicky významné taxony mírného a boreálního pásma Severní polokoule. V průběhu let byl sortiment  hospodářských dřevin obohacován také keři a okrasnými taxony. Dřeviny jsou uspořádány formou přírodního parku (Libor Burian).

Ve středu 27. 9. 2017 jsme se v 7:00 vydali na pokračování našich exkurzí, naší další zastávkou byly lesy patřící hraběti Kinskému u Chlumce nad Cidlinou, kam jsme zhruba s hodinovým zpožděním dojeli  LHC Chlumec nad Cidlinou se nachází ve čtyřech okresech - Hradec Králové, Pardubice, Nymburk a Kolín, výměra lesních pozemků činí 5 665 ha. Jedná se o typický zvlněný nížinný charakter krajiny v nadmořských výškách od 200 m. n. m. do 290 m n. m. Porosty jsou tvořeny z 53% jehličnany a z 47% listnáči. V oblasti LHC je zřízena Národní přírodní rezervace - Žehuňská obora (Richard Kudílek).

Pila Kinský je moderní pila vybudovaná v roce 1998. Zpracovává dřevní hmotu převážně vlastní produkce. Pila vyrábí řezivo z různých dřevin (SM, BO, MD, DB, OL, JS)  dle přání zákazníka do délky 6 m. Moderní technologie zaručuje vysokou kvalitu svých výrobků. Nedílnou součástí při zpracování dřevní hmoty je sušení dřeva v sušárnách. Pila Kinský nabízí nový produkt brikety na topení. Lisování briket se tvoří za vysokého tlaku a zajišťují dlouhou dobu hoření a vysokou výhřevnost (Daniel Zima).

Pila Stora-Enso

Následnou exkurzi jsme věnovali pile, konkrétně ve Ždírci nad Doubravou. Pila se věnuje hlavně zpracovávání SM kulatina. Jedná se o jednoho z největších zpracovatelů SM dřeva v ČR. Minulý rok zpracovali téměř 1024000 m3. Ukázali nám skladování dřeva jak normální tak mokré. Pro transport používají především nákladní automobily, vlaky už moc nevyžadují. Pila má vlastní kogenerační jednotku (tepelně-energetická elektrárna) která dodává teplo a energii do celého objektu (Matěj Šanda).

LZ Židlochovice - myslivost

Nachází se zde 9 bažantnic a 5 obor. Každý rok se střelí okolo 50 000 – 65 000 bažantů, nejvíce střelených bažantů za jeden den je 5800 kusů.  Jsou zde i umělé líhně bažantů, každý rok se zde vylíhne přes 200 000 bažantích kuřat. Lesní závod Židlochovice je členěn na polesí Židlochovice, Velký Dvůr, Valtice, Mikulov, Soutok, Tvrdonice, Moravský Krumlov. Celkovou rozlohu má 167 000 Ha. Průměrná teplota je 9 stupňů, průměrný roční úhrn srážek je okolo 500 – 630 mm. Lesní vegetační stupně : Na 90 % dubový, na 10 % buko-dubový. Dřevinná skladba : více než 90% listnáče (nejvíce duby 47 %+, jasan 17 %, akát, topoly, lípa, habr...). Z jehličnanů hlavně borovice (Matěj Pábl).

Dubová síje na LZ Židlochovice

Žaludy se vysévají na jaře (v březnu, dubnu) podzimní výsevy jsou ohroženy poškozením hlodavci. Odfrézují se pařezy a pak se žaludy ošetřené fungicidním postřikem vysévají do připravené půdy  kultivátorem. Vkládáme dva žaludy do jamky hluboké 2 - 4 cm. Před jarním růstem trav aplikujeme herbicidy, při úspěšné aplikaci odrůstají síje lépe než duby vysázené umělou obnovou. Stav zajištěné kultury je dosažen za cca 3 - 4 roky. Síje dubu v dávce 250 Kg žaludů/ha. Řady vzdálené 170 cm od sebe (Libor Horák).

Pěstování rychle rostoucích dřevin u lesního závodu Židlochovice

Mezi rychle rostoucí dřeviny pěstované na HS 19, jsou ověřené klony topolů. Sázejí se tzv. řízky ve sponu 3 x 4 m, obmýtí porostů je 26 - 30 let. V 7 letech se schematicky vyřeže v řadě každý 2 strom. Porost se může vyvětvit - tím získáme vyšší kvalitu dřeva. V porostu se provádí pouze jedna prořezávka. Po vykácení se pařezy vyfrézují a opět jsou sázeny řízky. Výhodou těchto porostů je velmi krátké obmýtí (Patrik Chmelík).

Biosferická rezervace Dolní Morava

Biosférická rezervace je velkoplošné chráněné území vyhlášené v rámci mezinárodního programu UNESCO Člověk a biosféra. Tato území představují reprezentativní ukázky kulturních i přírodních krajin, ve kterých zároveň hraje důležitou roli člověk a jeho aktivity. Většina biosférických rezervací zahrnuje jak přírodě blízká území, tak i území narušená kulturní činností člověka. Biosferická rezervace Dolní Morava byla vyhlášena roku 1988. Přes odpor ochránců přírody, kteří nedávali projektu naděje, se ukázalo, že člověk může být přírodě i užitečný a ne třeba jej z přírody vždy vyhánět.(ochrana původních druhů dřevin, zvířat, budování naučných stezek biosférické rezervaci očividně prospěla. O způsobu hospodaření v této rezervaci nám poutavě vyprávěl Ing. Jan Vybíral – ředitel této organizace, právě jeho zapříčiněním  došlo ke zdárnému a funkčnímu splynutí ochrany přírody a šetrného využívání tohoto kraje člověkem. Nechť takovýchto příkladů v republice přibývá.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.